Nemecko chce, aby EÚ „zaplátala“ inovačnú medzeru

Nová stratégia pre inovácie EÚ by sa mala zamerať najmä na prepojenie výskumu a vzdelávania s podnikaním ak má Európa preklenúť inovačnú medzeru a stať sa konkurencieschopnejšom, povedal v interview pre EurActiv nemecký štátny tajomník pre vzdelávanie a výskum Georg Schütte.

Nemecko zároveň žiada, aby bol Európsky výskumný priestor (ERA) zakotvený v Európskom pláne pre výskum a inovácie. Krajina chce tiež znížiť množstvo byrokracie a vzájomné uznávanie spoločných národných procedúr financovania.

„Očakávame jasný záväzok voči princípom excelentnosti, voči zjednodušeniu procedúr a zníženej byrokracii na národnej a európskej úrovni,“ povedal Schütte.

Vyjadril tiež nádej, že diskusia o prioritách rozpočtu EÚ vyústi vo väčší balík prostriedkov pre výskum. Nemecká federálna vláda Komisii už tento rok zaslala dokument s pripomienkami v danej oblasti. V ňom sa krajina podľa Schütteho snaží posilniť prepojenie medzi vedou a priemyslom, čo je aj cieľom tamojšej stratégie do roku 2020 pre oblasť high- tech .

„Toto nám umožní rýchle a efektívne komerčné využitie vedeckých poznatkov. (Stratégia) bude pokračovať v propagovaní výmeny medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania, neuniverzitnými výskumnými inštitúciami a spoločnosťami, čím sa posilní proces transferu poznatkov a technológií. Výsledky výskumu bude tak oveľa rýchlejšie možné premeniť na inovácie, a to ako na trhu tak i v spoločnosti,“ povedal.

Schütte zároveň vyjadril presvedčenie, že Nemecko bude naďalej zvyšovať investície vlády do výskumu. V súčasnosti tieto prostriedky predstavujú 2,64 percent HDP, čo je najvyššie číslo od zjednotenia krajiny.

„To znamená, že už nastala obrovská podpora a sme rozhodnutí tento momentum udržať aj nasledujúcich päť rokov,“ uviedol Schütte a dodal, že podľa neho je cieľ stratégie EÚ 2020 investovať tri percentá HDP do vedy a výskumu dosiahnuteľný.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA