Novej skupine chýba transparentnosť!

Prvé stretnutie skupiny na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť, energiu a životné prostredie sa uskutočnilo 28. februára. Zástupcovia MVO-čiek kritizovali „zaujaté“ zloženie skupiny a nástojí na „najvyššej úrovni štandardov transparentnosti“.

 

Krátka správa:

Skupina na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť, energiu a životné prostredie sa dostala pod paľbu mimovládnych organizácií a členov Európskeho parlamentu, len čo sa stalo známou jej zloženie. Expertná skupina pozostáva zo štyroch komisárov (Verheugen, Piebalgs, Dimas, Kroesová), štyroch členov Rady, štyroch poslancov Parlamentu (ktorí ešte neboli nominovaní) a zástupcov priemyslu, MNO-čiek a médií.

Kritici vyčítajú skupine jej „nevyrovnané“ zloženie a tvrdia, že je v nej nadmerné zastúpenie priemyslu a najmä veľkých užívateľov energie a dodávateľov energie (EurActiv, 24. 2. 2006).

Prvé stretnutie skupiny 28. februára dosiahlo zhodu, pokiaľ ide o pracovné metódy a štyri témy, ktorým sa bude venovať:

  • fungovanie trhov s energiou
  • schéma EÚ pre obchodovanie s emisiami a jej revízia
  • konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, náročného na energiu
  • efektivita energie

Prvé stretnutie bolo využité niekoľkými zainteresovanými organizáciami na vyjadrenie podpory tomuto zoskupeniu. UNICE a CEFIC iniciatívu privítali a vyjadrili plnú podporu pracovným metódam a procesu. Zástupca ETUC John Monks pritiahol pozornosť na potrebu koherentnej energetickej politiky EÚ a poukázal na riziko zostavenia európskeho oligopolu, pričom ako príklad uviedol nedávne boje o splynutie s firmou Suez medzi Gaz de France a a Enelom vo Francúzsku a medzi Endesa a E-on v Španielsku.

Zástupcovia MVO-čiek boli voči skupine viac kritickí. EEB a WWF vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom uviedli, že sa nemôžu vždy vopred zaviazať k tomu, že budú súhlasiť s postupom alebo jeho výsledkami. Varovali, že práca skupiny na vysokej úrovni by „nemala zasahovať počas dvoch rokov jej fungovania do štandardných rozhodovacích procesov v EÚ“. Poradná skupina je „povahou veľmi politická, aj keď by mala byť skôr technická,“ vyhlásili tieto MVO-čky. Požadujú, aby jej agenda, prezentácie,záznamy, dočasné a konečné správy dostupné verejnosti online.

Fínsky minister obchodu a priemyslu Mauri Pekkarinen (tiež jeden z členov skupiny na vysokej úrovni) na tlačovom brífingu povedal, že skupina nemá žiadny úmysel súperiť s Radou. V rptiklade k MVO-čkam tvrdil vo vzťahu k transparentnosti toto: „Diskusie skupiny budú dôverné a Komisia je zodpovedná za komunikovanie o jej výsledkoch.“

Nasledujúce stretnutie skupiny a bude konať 2. júna. Dve ďalšie stretnutia sa budú konať počas fínskeho predsedníctva. Dve alebo tri ďalšie stretnutia prebehnú v roku 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA