Pat Cox: Potrebujeme preteky smerom nahor

Skutočnou dilemou EÚ je kríza legitimity politickej triedy na národnej úrovni, tvrdí novozvolený predseda European Movement International v interview pre EurActiv.

 

Krátka správa:

Bývalý predseda Európskeho parlamentu Pat Cox hovoril o potrebe „aktívnych hodnôt“. V súčasnosti chce, aby European Movement International prebralo väčšiu úlohu a neobmedzovalo sa len na semináre.

Narážal pritom najmä na Francúzsko, argumentujúc, že isté problémy budú musieť byť vyriešené na úrovni členských štátov predtým, než sa dá očakávať napredovanie vo veci Ústavy: „Dilema Európskej únie je v tom, že existuje vážne kríza, týkajúca sa legitimity politiky a politickej triedy v niektorých členských štátoch, ktorá má do činenia s modernizáciou ich spoločností a ekonomík tak, aby sa vyrovnali s modernou realitou.“

K otázke globalizácie a príbehu úspechu ekonomiky Írska ako možného modelu pre Európu Cox podčiarkol potrebu čeliť realite globalizácie:

„Jedinou vážnou otázkou pre ekonomiku vyvinutú tak ako írska je to, ako zostať vpredu. Dynamika tejto diskusie sa musí sústrediť na „závod smerom nahor“,“ tvrdí Cox.

Varoval tiež pred poddaním sa strachu zo „závodom smerom nadol“ a tvrdí, že to so sebou často „nesie záťaž – neoprotekcionizmus, neonacionalizmus. Myslím si, že to je jedna z línií myslenia, ktorá zabila ekonomickú dynamiku tým, že sa prejavila v príliš mnohých kontinentálnych ekonomikách.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA