Podnikatelia lídrom EÚ: zatiaľ je predčasné oslavovať

Aj napriek súčasnému vzostupu európska ekonomika stále zaostáva za americkou. Európski obchodníci upozorňujú, že európski lídri by mali k tejto situácii čím skôr zaujať vhodný postoj.

Pozadie:

Lídri 27 členský krajín sa 8. – 9. marca 2007 stretnú na výročnom jarnom summite, aby okrem iného zhodnotili aj pokrok v napĺňaní Európskej stratégie rastu a zamestnanosti, známej aj ako Lisabonská stratégie.

V inštitúciách EÚ panuje optimistická nálada kvôli štatistikám, ktoré boli publikované len nedávno. Konštatuje sa v nich, že miera rastu bola v roku 2006 dva razy vyššia ako rok predtým a miera nezamestnanosti klesla na historicky najnižšiu úroveň od začiatku 90-tych rokov.

Navyše predpovede Komisie hovoria o tom, že v roku 2007 by mala byť miera rastu v EÚ vyššia ako v USA. V Bruseli sa začína hovoriť o tom, že Lisabonská stratégia začína prinášať svoje ovocie.

Napriek tomu Asociácia európskych obchodných a priemyselných komôr (Eurochambers) upozorňuje, že v skutočnosti je EÚ na zlej ceste za dosahovaním lisabonských cieľov.

Asociácia a iné európske obchodné zväzy spoločne varujú lídrov EÚ, že súčasná situácia nie je rozhodne uspokojivá a že musí byť vykonaná ešte pomerne značná časť práce.

Otázky:

EÚ je v súčasnosti 22 rokov pozadu za USA z hľadiska výšky príjmu na hlavu a táto priepasť sa zväčšuje. Uvádza sa to v štúdiu, ktorú 5. marca 2007 vydala asociácia Eurochambers.

Aby EÚ dobehla súčasnú úroveň ekonomiky v USA do roku 2010, HDP na hlavu by muselo každoročne vzrásť o viac ako 8%. Zároveň správa dodáva, že Únia stratila 3,4 roka v napĺňaní cieľa dosiahnuť do roku 2010 zamestnanosť na úrovni 70%.

Súčasné európske investície do vedy a výskumu (R&D investment) predstavujú úroveň USA z roku 1978.

Vzhľadom na túto situáciu, európski obchodníci odporúčajú lídrom EÚ kroky v nasledujúcich oblastiach:
– uvoľnenie obchodného potenciálu redukciou administratívnej záťaže o 25% v horizonte 5 rokov;
– vytvoriť nové pracovné miesta za pomoci vhodných reforiem pracovného trhu;
– znovu stimulovať vnútorný trh dôrazom na princíp vzájomného uznávania tovarov a služieb; kľúčovým je tiež dokončenie vnútorného energetického trhu;
– posilnenie výskumu a inovácií prostredníctvom Európskeho technologického inštitútu a komunitárneho patentového systému;
– opätovný dôraz na agendu medzinárodného obchodu.

Pozície:

Podľa „Barometra európskych reforiem“ z dielne BusinessEurope, pokrok v napĺňaní Lisabonskej stratégie je zjavný, no jeho úroveň „nenapĺňa očakávania obchodníkov.“ Generálny tajomník Philippe de Buck na tlačovej konferencii 5. marca 2007 dodal: „Napriek ekonomickému zotaveniu krajiny EÚ zlyhali v prispôsobení verejných financií trendu starnutia populácie.“

BusinessEurope v spoločnom stanovisku s Eurochambers, Eurocommerce a UEAPME (združujúce malých a stredných podnikateľov) volá po redukcii administratívnej záťaže o 25% aj na národných úrovniach.

Prezident Eurochambers, Pierre Simon, skonštatoval, že doteraz sa len niekoľko štátov vyjadrilo k problematike zlepšenia regulácie a stanovenia si cieľov. Podľa neho by tak mali učiniť všetky štáty.

Podľa vyššie spomenutých štyroch obchodných združení je prehlbovanie vnútorného trhu rozhodujúce. „Vnútorný trh je uholným kameňom EÚ. Je extrémne znepokojujúce vidieť nedostatok vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a narastanie miery národného protekcionizmu.“

Ďalšie kroky:

8. – 9. marec 2007: hlavy európskych štátov a predsedovia vlád sa zídu na výročnom jarnom summite.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA