Podnikatelia požadujú viac prostriedkov na aplikovanú nanotechnológiu

Podľa najnovšej správy patria medzi dve základné prekážky komercializácie nanotechnológie v Európe nedostatok rizikového kapitálu a patentov.

Krátka správa

Správa s názvom „Nanotechnológia v Európe zaistí konkurencieschopnosť EÚ na svetovej scéne“ hovorí o rade opatrení, ktoré je na odstránenie prekážok pri komercializácii nanotechnológie v Európe potrebné prijať. Obrovský potenciál na komercializáciu aplikovaných technológií v Európe predurčuje záujem o napredovanie v tejto oblasti.

Správa vychádza zo záverov prieskumu NanoFóra o komercializácii nanotechnológie v Európe a celej série workshopov, ktoré sa konali v júni 2007. Túto správu vypracovala Európska asociácia pre obchod s nanotechnológiou (ENTA), ktorá zastrešuje záujmy podnikateľov v tejto oblasti v Európe.

Podľa správy je na prekonanie prekážok v tomto sektore potrebné zamerať sa na financovanie nanotechnológie z hľadiska jej aplikovateľnosti a podporovať aktivity v oblasti odborného vzdelávania a komunikácie.

V správe sa taktiež uvádza, že „nedostatok rizikového kapitálu a patentov je v porovnaní so zvyškom sveta“ v Európe problém. Najväčším strašiakom pri aplikovanej nanotechnológii je pre „investorov, ktorí sa v tejto oblasti nevyznajú“, riziko prijatia zo strany spotrebiteľa, zdravotné a bezpečnostné riziká.

Príchod nanotechnológie je všeobecne považovaný za novú priemyselnú revolúciu, ktorá v sebe obsahuje nové možnosti liečenia chorôb a môže prispievať k udržateľnému rozvoju prostredníctvom šetrnejšieho procesu výroby. V hodnotení rizík používania tejto technológie sa však stále objavujú pomerne veľké nedostatky. Odborníci sa zhodujú na potrebe rozsiahlejšej štúdie zdravotných a enviromentálnych dopadov nanočastíc.

Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti zdravia a životného prostredia dokonca požadujú zavedenie moratória na túto technológiu a jej niekoľko aplikácií, ktoré sú už dostupné na trhu, pokiaľ výsledky nezávislej štúdie neeliminujú spomenuté riziká.

Európska komisia v súčasnosti pripravuje revíziu nanotechnologickej stratégie EÚ so strednodobým výhľadom.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA