Pomalá implementácia smernice ohrozuje biodiverzitu EÚ

Správa, zverejnená Európskym environmentálnym úradom, kritizuje pomalú aplikáciu smernice o strategickom environmentálnom posudzovaní (SEA) a varuje, že by to mohlo ohroziť cieľ EÚ zastaviť do roku 2010 stratu biodiverzity.

 

Krátka správa:

Na konci roku 2005 Európsky environmentálny úrad (EEB) vykonal prieskum v šestnástich členských štátoch a jednej pristupujúcej krajine, aby zistil, ako je implementovaná smernica o strategickom environmentálnom posudzovaní (SEA) v danej krajine. Smernica SEA, prijatá v roku 2001, má za cieľ zabezpečiť, aby environmentálne dôsledky veľkých plánov a programov boli počas ich prípravy opatrne posúdené.

Správa EEB ukazuje, že aj keď je smernica SEA oficiálne účinná, jej aplikácia v skúmaných krajinách je monotónna a nekonzistentná. Za týchto okolností by mohol byť ohrozený cieľ EÚ, ktorým je zastaviť do roku 2010 stratu biodoverzity. Preto správa vyzýva členské štáty, aby čo najskôr efektívne aplikovali smernicu SEA, napr. prostredníctvom ďalšieho rozpracovania participácie zainteresovaných strán a zakomponovaním výsledkov smernice SEA do agenda na národnej úrovni – tiež pokiaľ možno čo najskôr.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA