Pôvod déjà vu treba hľadať v štruktúre mozgu

Českým a britských vedcom sa podarilo zistiť, že za javom déjà vu, pri ktorom sa ľuďom zdá, že určitú situáciu už prežili, stojí špecifická štruktúra mozgu. Čo déjà vu spúšťa, vedci vysvetliť nevedia.

Tím, ktorý viedli vedci zo Stredoeurópskeho technologického inštitútu (CEITEC) Masarykovej univerzity a Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity, dokázal súvislosť medzi fenoménom déjà vu a určitou štruktúrou špecifickej časti mozgu. Svet doteraz na takýto dôkaz čakal.

Déjà vu nie je ojedinelým javom. Príležitostne ho zažíva 60 až 80 % ľudí. Výskum českých vedcov a ich britských kolegov z Univerzity Exeter poukázal na to, že ľudia s déjà vu majú niektoré špecifické štruktúry mozgu výrazne menšie, ako zvyšok.

Štúdia z výskumu vyšla v apríli vo vedeckom časopise Cortex. Výskum bol  čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ.

Vedci vyšetrili magnetickou rezonanciou mozgy 113 dobrovoľníkov a následne pomocou novej metódy pre automatickú analýzu morfológie mozgu porovnali veľkosť jednotlivých mozgových oblastí, vysvetľuje vedúci výskumu Milan Brázdil.

Analýza preukázala drobné, ale štasticky významné rozdiely v množstve šedej hmoty v niektorých oblastiach mozgu, najmä v oblasti tzv. hipokampov, kde vzniká pamäť a spomienky. Práve tieto štruktúry boli u ľudí s déjà vu menšie, ako u tých, ktorí déjà vu nepoznajú. A čím častejšie sa déjà vu objavovalo, tým menšie boli tieto štruktúry.

Vedci zatiaľ neprišli na to, čo presne je spúšťačom déjà vu. Hovorí sa o tom, že pri tomto procese prebiehajú obdobné procesy ako pri epilepsii spánkového laloku.

„Podobne ako déjà vu u zdravých jedincoch, aj u epileptikoch trvá tento zážitok len veľmi krátko a je jednoznačne spôsobený záchvatovým podráždením hipokampov. Preto sme hladali obdobné vzťahy aj u zdravých ľudí,“ povedal spoluautor výskumu Tomáš Kašpárek.

Výsledky výskumu by sa mali stať podkladom pre ďalší výskum. CEITEC už naň získal finančné prostriedky a o dva roky sa sťahuje do nových laboratórnych priestorov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA