Smernica o službách: Komisár nemá ustúpiť

Vlády Českej republiky, Maďarska, Holandska, Poľska, Španielska a Veľkej Británie zaslali list komisárovi pre vnútorný trh Charlesovi McCreevymu, v ktorom ho žiadali aby neustúpil Európskemu parlamentu v otázke smernice o službách.

 

Krátka správa

V liste ministri šiestich členských krajín varujú, že EÚ bude potrebovať „konkurenčný trh“, iba tak sa bude schopná postaviť výzve Číny, ktorá bude čoskoro väčšia ako ktorákoľvek členská krajina Únie. Podľa ministrov pozícia Komisie po hlasovaní v plenárnom zasadnutí Parlamentu 16. februára „určí rámec pre následné rokovania v Rade“. Svoj list označili za „podporu a povzbudenie“.

List je reakciou na kompromisné dodatky k pôvodnej smernici, ktoré dohodli 8. februára 2006 po tvrdých rokovaniach zástupcovia socialistickej a konzervatívnej skupiny v parlamente. Predpokladá sa, že plenárne zasadnutie prijme dodatky veľkou väčšinou. Deliace línie bežia v tomto prípade ako medzi politickými skupinami, tak aj vnútri nich. Zatiaľ čo členovia centristicko-pravicovej skupiny EPP-ED z Francúzska, Švédska či Belgicka sú v otázke liberalizácie služieb veľmi opatrní, a ich postoj nazval nemenovaný zdroj z Európskeho parlamentu „protekcionistický“, europoslanci z väčšiny nových členských krajín, či Británie, požadujú väčšiu liberalizáciu.

List sa dotýka aj priamo niektorých dodatkov schválených politickými skupinami. Od europoslancov žiada, aby sa:

  • „vyhli vylúčeniu veľkých sektorov európskeho hospodárstva z mechanizmov na odstránenie bariér zakladania (nových podnikov pôsobiacich v danej oblasti) – kompromis napríklad zavádza možnosti na uplatnenie si výnimiek v niekoľkých oblastiach, ako sú sociálne či environmentálne služby.
  • „vyhli zníženiu dôležitosti článku o cezhraničnom poskytovaní služieb“ – v kompromise sa z uplatňovania princípu „krajiny pôvodu“ (firma sa riadi reguláciami krajiny, v ktorej má sídlo, bez ohľadu na to kde v EÚ pôsobí) vylučujú pracovné zákony a základné práva a limitovaný je aj inými ustanoveniami, čo proponenti väčšej liberalizácie nazývajú jeho „znižovaním dôležitosti“.
  • „zaoberali zbytočnými administratívnymi bariérami, ktorým čelia firmy keď chcú poslať svojich pracovníkov do zahraničia, bez pridávania nových prekážok. Existujúca legislatíva Spoločenstva o Vyslaných pracovníkoch už teraz garantuje základné práva a podmienky práce pracovníkov. Pokračujúca aplikácia Smernice o vyslaných pracovníkov má byť jednoznačne potvrdená.“ – EPP-ED a PES sa dohodli na podpore dodatku prijatého vo Výbore pre vnútorný trh, ktorým sa vymazáva 24 článok návrhu smernice, ktorý sa zaoberá vysielaním pracovníkov do zahraničia. Výsledkom je, že smernica o službách nijako nezasiahne smernicu o vysielaní pracovníkov. Nikde sa to však explicitne nehovorí – ani v návrhu smernice, ani v ktoromkoľvek predloženom dodatku.

Zatiaľ čo podpisy liberálne orientovaných vlád z Británie a Holandska, čo nových z členských krajín – Poľska, Maďarska a Českej republiky – pod listom nie sú prekvapením, pripojenie sa španielskej socialistickej vlády premiéra José Luisa Zapatera môže naznačovať, že sa odkláňa od Francúzska a Nemecka, ktoré vystupujú voči výraznejšej deregulácii, a príklon k politike Blairovej Labour Party.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA