Summit plný priorít

Vo štvrtok sa stretnú na summite EÚ lídri členských krajín. Okrem hodnotenia pokroku pri napĺňaní Lisabonskej stratégie budú hovoriť aj o celom rade ďalších dôležitých otázok.

 

Krátka správa

Hlavnou témou Jarného summitu bude už tradične Lisabonská stratégia, respektíve stratégia vytvárania pracovných miest a podpory hospodárskeho rastu. Lídri EÚ budú diskutovať o hodnotení Národných reformných programov členských krajín, ktoré pripravila Komisia.

V rámci tejto diskusie vystúpia s prejavmi viacerí európski lídri. Fínsky premiér Matti Vanhanen bude hovoriť o inováciách, Janez Jansa zo Slovinska zas o malých a stredných podnikoch. Prejav portugalského premiéra Jose Socratesa zas bude o zamestnávaní „prioritných skupín“ ako sú mladí ľudia a postihnutí. Nemecká kancelárka Angela Merkel prinesie svoje názory na energetickú politiku v Európe, ktorá by mala začať širšiu diskusiu.

Dôležitou súčasťou lisabonskej agendy je modernizácia európskych sociálnych systémov. Ministri financií budú na samostatnom stretnutí hovoriť o možnosti aplikácie severského modelu flexikurity – spojenia flexibility trhu práce a silného sociálneho zabezpečenia.

Okrem ekonomických tém sa na summite objavia aj politické. Ministri zahraničných vecí sa sústredia najmä na rozširovanie. Únia sa má už čoskoro rozšíriť o RumunskoBulharsko, ďalšie dve krajiny (ChorvátskoTurecko) sú kandidátske. Predovšetkým z Francúzska a Nemecka však prichádzajú signály spochybňujúce prijímanie ďalších plných členov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA