Švédsko je podľa Komisie najinovatívnejšou ekonomikou

Podľa nového ukazovateľa inovácií, ktorý navrhla Európska komisia, sa pri prenikaní nápadov z inovačných sektorov na trhu najviac darí Švédsku. Slovensko je siedme od konca.

Nový ukazovateľ meria inovačné výstupy, ktoré tvoria lepšie pracovné miesta a zvyšujú konkurencieschopnosť Európy.

Odvíja sa od technologických inovácií meraných počtom patentov, zamestnanosti v oblasti znalostne intenzívnych činností (percentuálny podiel na celkovej zamestnanosti), konkurencieschopnosti znalostne intenzívnych výrobkov a služieb (pri porovnaní s celkovou obchodnou bilanciou) a zamestnanosti v rýchlo rastúcich firmách inovatívnych sektorov.

„Aby sa Európska únia dostala do vedenia v svetovom hospodárstve, musí premieňať viac skvelých nápadov na úspešné výrobky a služby. Musíme odstrániť aj znepokojujúce rozdiely v úrovni inovácie. Navrhovaný ukazovateľ nám pomôže zistiť, ako na tom sme, a odhalí oblasti, v ktorých musia jednotlivé krajiny prijať opatrenia,“ uviedla komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geogheganová-Quinnová.

Podľa ukazovateľa z investícií do inovácií spomedzi členských štátov najviac ťaží Švédsko, nasledované Nemeckom, Írskom a Luxemburskom.

Zo Švédska pochádza viacero najinovatívnejších a medzinárodne úspešných firiem. Ide napríklad o nábytkársku firmu IKEA, internetovú telefónnu službu Skype či online hudobnú službu Spotify.

Podľa Komisie vysoko výkonné členské krajiny majú ekonomiky s vysokým podielom znalostne náročných odvetví, rýchlo rastúcich inovatívnych firiem, vysokou úrovňou potentovania a konkurencieschopným exportom.

Ukazovateľ vyvinuli na základe žiadosti európskych lídrov pre porovnanie vnútroštátnych inovačných politík. Odhalil zásadné rozdiely medzi jednotlivými štátmi. Najnižšie skóre dosiahli Bulharsko, LitvaLotyšsko, ktoré zaznamenali len zhruba polovicu najlepšieho hodnotenia. Slovensko sa umiestnilo siedme od konca.

EÚ ako celok si však v porovnaní s ostatnými krajinami počína dobre. Zaostáva však za niektorými najinovačnejšími ekonomikami na svete – Japonskom, Čínou či USA.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA