Zelení kritizujú Verheugena

Zelení v Európskom parlamente útočia na „nevyvážené“ zloženie expertnej skupiny, ktorá má rozhodovateľom v Európskej únii radiť v otázkach týkajúcich sa ekonomickej konkurencieschopnosti a udržateľnosti.

 

Pozadie

Oznámení o priemyselnej politike v októbri 2005 Komisia oznámila vytvorenie expertnej skupiny na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť, energetiku a životné prostredie. Expertná skupina by mala byť vedená viceprezidetom Verheugenom (podnikanie) a komisármi Kroes (konkurencia), Dimas (životné prostredie) a Piebalgs (energetika).

Skupina má mať mandát radiť rozhodovateľom na úrovni EÚ i na národnej úrovni v otázkach týkajúcich sa viacerých sektorov a vzájomného ovplyvňovania priemyselnej a environmentálnej politiky a energetiky. Skupina má mať 28 členov – 4 komisárov, 4 zástupcov členských krajín, 3 europoslancov, 11 ľudí z oblasti priemyslu, 6 z občianskej spoločnosti (odbory, mimovládne organizácie, akademická sféra).

Otázky

Europoslanec zo skupiny Zelených Claude Turmes 8. februára obvinil Verheugena z toho, že navrhol veľmi „nevyvážené“ zloženie skupiny. Turmes kritizoval predovšetkým fakt, že v sektore energetiky získali zástupcovia jadrovej energetiky dve miesta – spoločnosti AREVA a Siemens – zatiaľ čo žiadne miesto nezískal zástupca obnoviteľných zdrojov. Kritizoval tiež neúčasť zástupcu spotrebiteľov a len jedno miesto pre environmentálne organizácie.

Pozície

Na otázku EurActivu komisár pre životné prostredie Dimas uznal, že takýto problém existuje. Tvrdil však, že ďalšom návrhu bude dosiahnutá rovnováha.

Gregor Kreuzhuber, hovorca viceprezidenta Verheugena, EurActivu povedal, že zoznam ktorý má k dispozícii skupina Zelených nebol nikdy prijatý a zloženie skupiny bolo pozmenené. „Bolo mnoho záujemcov o účasť v tejto skupine, v konečnom dôsledku však musíte vždy nájsť rovnováhu medzi nespokojnosťou (jednotlivých aktérov)“, povedal Kreuzhuber. Poukázal tiež na to, že v skupine budú 4 europoslanci a nie 3. Bude medzi nimi pravdepodobne aj zástupca Zelených.

Ďalšie kroky

  • Oficiálny zoznam expertnej skupiny bude finalizovaný tento týždeň.
  • Skupina na vysokej úrovni sa stretne prvý krát 28. februára.
  • Jej mandát bude trvať 2 roky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA