Barack Obama je inšpiráciou aj pre lobistov

Európska komisia musí byť viac proaktívna a cielenejšie podporovať svoj register lobistov, tvrdia samotní reprezentanti záujmov. Ako príklad uvádzajú registračnú stratégiu voličov, ktorú koordinoval tím novozvoleného amerického prezidenta, Baracka Obamu.

„Pre ilustráciu, aké dôležité je podporovať registráciu každého druhu, sa stačí len pozrieť na stratégiu Baracka Obamu pre registrovanie voličov, ktorá viedla k takému jasnému výsledku. [..] Teraz je čas, aby Komisia nasledovala Obamov príklad a namiesto rečí prispela peniazmi na kampaň za svoj zámer a povzbudila [lobistov] k registrovaniu sa,“ tvrdí Lyn Trytsman-Gray, prezident lobistického združenia SEAP (Society and European Affairs Professionals). Jeho slová zazneli na konferencii o etike v lobingu, ktorá sa uskutočnila 5. novembra v Bruseli.

Od júna sa do dnešného dňa do dobrovoľného registra lobistov zapísalo len 513 organizácií. Bez ohľadu na to, ktorý z odhadov počtu reprezentantov záujmov sa vezme do úvahy, číslo 513 predstavuje slabý výsledok. Pre ilustráciu, administratíva komisára Siima Kallasa v minulosti uvádzala, že v kruhoch európskych inštitúcií v Bruseli sa pohybuje cca 15 tis. lobistov.  

Kristian Schmidt, zástupca riaditeľa kabinetu komisára Kallasa, v tejto súvislosti upozorňuje, že diskusie o podieli 500 organizácií v rámci 15 tis. jednotlivcov nemá výpovednú hodnotu. Súčasne dodáva, že počet doteraz registrovaných organizácií je „veľmi dobrým začiatkom,“ no EÚ má v tomto smere pred sebou i tak „veľa domácich úloh.“

Na druhej strane, na neefektivitu princípu dobrovoľnosti čoraz viac upozorňujú mimovládne organizácie, ktoré sa venujú otázkam transparentnosti. Pridávajú sa k nim občianski aktivisti, ale i mnohé spotrebiteľské organizácie. Uplynulý týždeň predstavili spoločný návrh povinného systému registrácie, ktorý by podľa nich mal nahradiť „chybný model.“ Podľa nich, súčasný mechanizmus registrácie je „slabý a neistý.“

Do úvahy pripadá aj myšlienka vytvorenia spoločného registra lobistov všetkých európskych inštitúcií. Na druhej strane, mnohí pozorovatelia a lídri sú skeptickí:

  • Pesimistom je napríklad poslanec Ingo Friedrich (EPP-ED, DE), ktorý bol spravodajcom k návrhu na vytvorenie dobrovoľného registračného systému: „Nie som presvedčený, že budeme niekedy mať spoločný register, keďže myšlienky a ciele Parlamentu a Komisie sú príliš rozdielne. Nie je žiadny náznak, že by mala Rada záujem o spoločný register.“
  • Tom Spencer, hosťujúci profesor verejnej správy na Brunel University, vidí problém skôr v načasovaní: „Neočakávajte, že v tomto citlivom volebnom období sa tri inštitúcie spoja.

Európska komisia sa zatiaľ zdráha oficiálne hodnotiť efektivitu a výsledky systému dobrovoľnej registrácie reprezentantov záujmov a záujmových skupín, ktorý spustila v júni 2008 (EurActiv 23/06/08). S odôvodnením, že počas prvého roka bude projekt bežať len v „pilotnej fáze,“ navrhuje počkať s hodnotením minimálne do konca najbližšieho leta.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA