Bulharská komisárka kritizuje vlastnú krajinu

Komisárka Maglena Kuneva vyzvala bulharských lídrov, aby bojovali menej medzi sebou a viac spoločne proti korupcii. Dáme, ktorá vyjednala vstup Bulharska do EÚ, sa nepáči, ak krajina, ktorá je v EÚ viac ako rok a pol, nesie nálepku korupcie.

„Žiaľ, [politici] boli príliš zamestnaní politickými bitkami a neudialo sa to. Napriek tomu si myslím, že ešte nie je neskoro.“ Komisárka Maglena Kuneva týmito slovami v rozhovore pre Financial Times vysvetlila príčinu, pre ktorú Bulharsko ešte neuskutočnilo potrebnú reformu súdneho systému a trestného práva. V dôsledku neplnenie predvstupových sľubov je vo verejnej správe stále pevne zakorenená korupcia a klientelizmus.

Komisárka prostredníctvom britského denníka vyzvala predstaviteľov vlády a politických strán, aby spoločne prijali pakt o reformách a boji proti korupcii. Členka Európskej komisie, ktorá má na starosti ochranu spotrebiteľa, má jasnú predstavu, ako problém riešiť. Cesta podľa nej vedie cez „dobré spravovanie spoločnosti [..] dobrý trestný zákon, dobrú kriminálnu štatistiku, či zavedenie e-governmentu.“ Pre FT dodala: „Potreba je jasná. Občianska spoločnosť to očakáva. Európska komisia môže byť súčasťou diskusie, môže vysvetľovať, čo je potrebné urobiť, pretože podáva členských krajinám pomocnú ruku. Avšak nik nemôže vykonať to, čo sa očakáva od samotných Bulharov.“

Bulharsko, podobne ako Rumunsko, sa musí každý rok podrobovať hodnoteniu Európskej komisie. Ide o princíp, ktorý vyplýva z jeho prístupovej zmluvy. Krajina sa 1. januára 2007 pridala ku Spoločenstvu takpovediac podmienečne, čo znamená, že ak neuskutoční potrebné reformy, Brusel jej môže dočasne zastaviť účasť na niektorých komunitárnych politikách. Posledná hodnotiaca správa z júla 2007 bola pomerne kritická. Pre krajinu znamenala zastavenie niektorých platieb z európskych fondov, čo vyvolalo okrem iného aj krízu na domácej politickej scéne (EurActiv 21/07/08).

Bulharsko po poslednej hodnotiacej správe začína rozmýšľať o opatreniach, ktoré by zvýšili celkovú transparentnosť rozhodovacích procesov. Príkladom jednej iniciatívy je napríklad výzva Ministerstva práce a sociálnej politiky na vytvorenie Monitorovacieho výboru pre operačný program (OP) “Rozvoj ľudských zdrojov.” Členom výboru majú byť mimovládne organizácie. Ich úlohou bude dohliadať nad hodnotením projektov, rozdeľovaním finančných prostriedkov a súčasne budú mať garantovaný oficiálny dialóg s ministerstvom vo veci OP (EurActiv 25/08/08).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA