Dom samospráv z Európy v Bruseli

V Dome európskych miest, obcí a regiónov v Bruseli bude mať svoje zastúpenie aj ZMOS.

Krátka správa

Budúci týždeň bude slávnostne otvorený Dom európskych miest, obcí a regiónov v Bruseli, čo je jedinečný projekt spoločného zastúpenia miestnej územnej samosprávy v sídle Európskej únie. Pri tomto zámere vychádzali združenia samospráv zo svojich skúseností na národnej úrovni.

„V každej krajine musia vyjednávať s vládou a parlamentom, v každej krajine sú medzi centrálnou vládou a samosprávou isté rozdiely v ponímaní a chápaní praktickej politiky, v každej krajine je potrebné neúnavne a systematicky obhajovať práva a presadzovať záujmy miest a obcí,“ povedal na tlačovej konferencii predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora. Na centrálnje úrovni sa totiž prijíma množstvo rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú aj samosprávu na nižšom stupni verejnej moci. „A to isté sa deje aj na európskej úrovni,“ zdôraznil M. Sýkora.

Hlavný dôvod zastúpenia priamo v Bruseli je výrečný: až 70 percent európskej legislatívy má dosah na miestnu úroveň. Európske samosprávy chcú mať čo najlepšiu možnosť prijímanie tejto legislatívy ovplyvňovať. Preto je ich prítomnosť na mieste, kde sa rozhoduje kľúčová.

„Blahoželám Združeniu miest a obcí Slovenska k rozhodnutiu otvoriť zastúpenie v Bruseli, v Dome európskych miest, obcí a regiónov. Po boku mnohých ďalších členských združení Rady európskych obcí a regiónov (CEMR) budú mať členovia ZMOS príležitosť podeliť sa so svojimi problémami, ale aj skúsenosťami, so sesterskými organizáciami z iných európskych štátov. Som hrdý a šťastný, že mestá a obce Slovenska zdieľajú spoločnú budovu s CEMR a mnohými z jej členov,“ vyhlásil generálny tajomník CEMR Jeremy Smith.  

CEMR je najväčšie združenie miestnych a regionálnych samospráv v Európe. Reprezentuje spolu vyše 100 tisíc miest, obcí a regiónov z viac než 30-ich krajín Európy. ZMOS je ako jediná organizácia zo Slovenska členom CEMR od polovice 90-tych rokov. „Naše združenie bude svoju kanceláriu zdieľať so Zväzom miest a obcí ČR, pôjde vlastne o pravidelnú striedavú účasť zástupcov SR a ČR na tomto pracovisku,“ vysvetlil Michal Sýkora. ZMOS budú na otvorení Domu európskych miest, obcí a regiónov v Bruseli zastupovať podpredsedovia Jozef Dvonč a Milan Muška.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA