Europarlament posilnil ombudsmana

Európsky úradníci už nebudú môcť európskemu ombudsmanovi odmietnuť podať informácie z dôvodu ochrany tajomstva, ak sa Rada EÚ stotožní so zmenami štatútu euroombudsmana, ktoré prijal Parlament.

Poslanci prijali zmeny, ktoré posliňujú štatút verejného ochrancu práv. Inciatíva vyšla od samotného ombudsmana, Nikosa Diamandourosa, ktorý žiadal zmenu štatútu v liste zaslanom predsedovi parlamentu v júli 2006. Úlohou ombudsmana je vyšetrovať sťažnosti o zlom riadení a zlých postupoch inštitúcií a orgánov EÚ.

Kľúčovou zmenou je, že bude povinnosťou euroúradníkov poskytovať ombudsmanovi informácie, ktoré k riadnemu výkonu svojej práce ochrancu práv potrebuje. Odpadá tak možnosť, ktorá doteraz platila, odmietnuť podať informácie z dôvodu utajenia. Text tiež pre vyváženie upravuje spôsob, akým môže ombudsman a jeho spolupracovníci nakladať s citlivými infomáciami a dokumentmi, ktoré sú ošetrené legislatívou o ochrane osobných údajov.

Správa fínskej liberálky Anneli Jäätteenamki navrhuje vypustiť z formuláciu, ktorá hovorí o, že euroúradníci musia svedčiť pred ombudsmanom “v súlade s inštrukciami svojich nadriadených”, čo podľa kritikov vyvláva u občanov dojem, že zamenstanci euróspkych inštitúcií nemusia vždy hovoriť pravdu.

Nikiforos Diamandouros po hlasovaní povedal, že zmeny mu pomôžu zlepšiť služby, ktoré poskytuje občanom EÚ a “poslinia dôveru v Európsku úniu a jej inštutúcie”.

Zmeny v štatúte verejného ochrancu práv vyžadujú súhlas členských štátov, v konečnom dôsledku bude o nich teda rozhodovať Rada EÚ. Jäätteenmäki dúfa, že sa tak stane ešte pred koncom Slovinského predsedníctva.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA