Európske peniaze budú monitorovať bulharské mimovládky

Ministerstvo práce a sociálnej politiky Bulharska pozvalo mimovládne organizácie, aby ako členovia Monitorovacieho výboru dohliadali nad napĺňaním Operačného programu „Rozvoj ľudských zdrojov.“

Bulharsko, ktoré sa musí každoročne podrobovať pravidelným hodnotiacim správam Európskej komisie aj v oblasti boja proti korupcii, sa rozhodlo zveriť monitoring čerpania financií v rámci Operačného programu „Rozvoj ľudských zdrojov“ mimovládnym organizáciám.

Ministerstvo práce a sociálnej politiky Bulharska vytvorilo tzv. Monitorovací výbor, ktorý bude zložený zo zástupcov tretieho sektora. Mimovládne organizácie môžu požiadať o zastúpenie v orgáne do 23. septembra 2008. Dozor nad transferom prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu v programovom období 2007 – 2013 môžu vykonávať inštitúcie, ktoré sú aktívne v niektorej z nasledujúcich oblastí:

  • ochrana ľudských práv a boj proti diskriminácii,
  • vzdelávanie a tréning,
  • integrácia Rómov,
  • verejné zdravotníctvo,
  • veda, výskum a príprava strategických dokumentov,
  • sociálne služby.

Vybrané organizácie budú môcť diskutovať k Operačnému programu na oficiálnej úrovni, budú dostávať všetky informácie a výzvach a prihlásených žiadateľoch a projektoch a môžu hlasovať o konkrétnych odporúčaniach ministerstvu.

Bulharsko, podobne ako Rumunsko, vstúpilo do EÚ podmienečne, čo znamená, že EK tieto dve krajiny pravidelne monitoruje a v prípade slabého pokroku v prijímaní istých reforiem a slabých výsledkoch v oblasti boja proti korupcii im môže pozastaviť účasť na niektorých komunitárnych politikách. Posledná hodnotiaca správa, ktorú vydal Brusel v júli 2008, konštatovala mnohé nedostatky. Krajine už boli pozastavené niektoré platby, ďalšie sú ohrozené (EurActiv 21/07/08). Novú iniciatívu zapojenia mimovládnych organizácií preto možno chápať aj v kontexte snahy dokázať EÚ, že s európskymi peniazmi sa nakladá opodstatnene a transparentne.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA