Internet v predvolebnom súboji v Petržalke

Internet sa stáva zaujímavou a používanou témou už nielen politikov na najvyššej úrovni, ale aj na miestnej úrovni. Potvrdzuje to rozbiehajúci sa súboj o post starostu bratislavskej mestskej časti Petržalka, ktorá je so 100 tísíc obyvateľmi najväčšou "obcou" na Slovensku.

Krátka správa

Prvý z kandidátov na post petržalského starostu, ktorý začal s predvolebnou kampaňou ešte skôr, než sa podľa zákona mala začať je Peter Matúška. Po celej mestskej časti už “svietia” jeho billboardy s tromi dominantnými témami, medzi ktorými je aj rozvoj internetu v Petržalke. P. Matúška pritchádza s unikátnym projektom, ktorý by v prípade realizácie nemal svojím rozsahom obdobu, hoci technicky nejde o nové riešenie. Tento nezávislý kandidát svojim potenciálnym voličom sľubuje, že celú mestskú časť pokryje signálom, ktorý umožní bezdrôtové pripojenie k internetu prostredníctvom tzv. wi-fi siete.

P. Matúška pritom od občanov nechce priamo ani korunu – wi-fi pripojenie k internetu bude pre Petržalčanov úplne zadarmo. Mestská časť by mala zabezpečovať aj priebežnú údržbu systému. Matúškovi pritom nejde len o to, aby jeho spoluobčania mali doma rýchly a bezplatný internet, ale aby sa tým vytvorilo vhodné prostredie pre digitalizáciu činnosti miestneho úradu. Od ľudí očakáva, že domáci internet budú intenzívnejšie využívať aj na komunkáciu s verejnou správou, že cez ineternet budú viac získavať informácie o činnosti miestnej samosprávy, ale aj vybavovať úradné záležitosti. Preto je súčasťou jeho projektu aj razantnejší prechod miestneho úradu Petržalka na poskytovanie elektronických služieb prostredníctvom ineternetu. “Realizácia môjho projektu má priniesť občanom viac informácií o činnosti miestneho úradu a zastupiteľstva, rozšírenie elekrtonických služieb úradov, a pre samotný miestny úrad aj postupné znižovanie nákladov na administratívu.

Podobným projektom je známa košická mestská časť Ťahanovce-sídlisko, kde však budovanie pripojení k internetu nevzala na svoje plecia samospráva. Financie na internetizáciu v mestskej časti a digitalizáciu fungovanie jej úradu však pomohli získať aj vďaka zapojenia sa do medzinárodného programu Webocracy. Miestny úrad Ťahanovce-sídlisko (táto mestská časť susedí s mestskou časťou Ťahanovce, ktorú tvorí bývalá samostatná obec s týmto názvom) má vlastnú, pomerne rozsiahlu internetovú stránku, ale najzaujímavejší je plnohodnotný internetový portál Ťahanoviec.

Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu Milan Ištván v tejto súvislosti upozorňuje, že aj v programovacom období EÚ na roky 2007-2013 bude informatizácia verejne správy jednou z najdôležitejších priorít celej Únie. To by sa malo výraznejšie odraziť tiež na významnom objeme finančných protriedkov na informatizáciu aj miestnych samospráv. “Budú to stovky miliónov eur a samosprávy budú významným prijímateľom tejto podpory,” konštatuje M. Ištván. Na margo Matúškovho projektu dúfa, že sa konečne podarí programy nastaviť tak, aby bolo možné podporiť niekoľko projektov budovania tzv. metropolitných optických sietí, ktoré by mohli byť rýchlejšou alternatívou wi-fi sietí.

Zatiaľ nie sú známe volebné programy všetkých najvážnejších Matúškových protikandidátov. Nie všetci asi budú reagovať vlatnými “internetovými predstavami”, ale ukazuje sa, že predvolebnému súboju okolo internetu sa Petržalčania nevyhnú. Veď jedným z kandidátov je aj Milan Ftáčnik, ktorý o.i. ako minister školstva štartoval projekt informatizácie základných a stredných škol v SR Infovek. Môžeme zároveň očakávať, že vo väčšej miere než doteraz sa o internetizácii miest a obcí, ale najmä o budovaní elektronických služieb verejnej správy bude hovoriť aj pred tohtoročnými celoštátnymi komunálnymi voľbami v decembri 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA