Internetové služby občanom v Barcelone

Slováci poznajú Barcelonu ako krásne pobrežné mesto dovoleniek. Mohla by však byť aj príkladom pre slovenské samosprávy v oblasti modernizácie s využitím informačných technológií.

 

Krátka správa

V Barcelone sa výrobcovia v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) cítia ako doma. Od roku 1993 zvýšili svoj export už štvornásobne. Pre tamojšiu samosprávu je však dôležité, že IKT využíva na priblíženie sa k občanom a na zvýšenie transparentnosti rozhodovania jej inštitúcií, úradníkov a politikov.

Prostredníctvom internetu môžu dnes občania Barcelony vybavovať množstvo úradných úkonov bez toho, aby museli osobne navštíviť príslušnú kanceláriu. Na internetových stránkach mesta či jeho častí možno nájsť nielen informácie, ale aj „tlačivá“ v elektronickej podobe. Takto ich možno aj vyplniť a odoslať. Elektronická verejná správa na úrovni mesta, alebo „m-government“ však zjednodušuje aj mnohé služby, ktoré sú ľuďom na Slovensku dostupné v oveľa komplikovanejšej podobe: platenie parkovného na verejných parkoviskách, lístky na verejnú dopravu, informácie o voľných miestach vo verejnej správe.

„Transparentnosť v riadení mesta je pre nás dôležitým dôvodom na zavádzanie nových technológií,“ hovorí starosta mesta Joa Clos. „Na portáloch mestských častí sú vytvorené diskusné fóra, keďže nejde len o spravodajské portály, ale aj o platformy na výmenu názorov a skúseností v rámci komunity. Napríklad pri spustení reformy mestského plánovania majú občania možnosť prezentovať svoje názory. Dialóg sa tak stal nástrojom plánovačov v procese rozhodovania.“ Samospráva vysiela on-line záznamy zo všetkých svojich plenárnych rokovaní. Užívatelia majú možnosť si pozrieť aj všetky minulé zasadania.

Samozrejme, aby malo zmysel budovať a rozširovať internetové služby verejnej správy občanom, musia mať prístup k internetu, aby ich mohlli využívať. V Barcelone nie je s prístupom k internetu výrazný problém či už z internetových kaviarní, knižníc, škôl, ale ani z domácností. Takmer polovica z nich (46,5%) má v Barcelone pripojenie k internetu. Z nich sa k širokopásmového internetu pripája 37,8 % domácností. „V uplynulom období sme zaznamenali veľmi rýchly nárast DSL pripojení, ktoré nahrádzajú tradičné telefónne linky, a pomalý, ale stabilný nárast káblových pripojení,“ konštatuje J. Clos.

Systém, ktorý v súčasnosti reaguje na viac než 18 miliónov požiadaviek za rok, centrálne riadi väčšinu informácií a služieb, ktoré idú od mestského zastupiteľstva k občanom a od občanov k mestskému zastupiteľstvu. Viackanálový systém integrovaných služieb (MISS) je založený na internetových technológiách, ktoré umožňujú zdieľanie rovnakých informácií troma rôznymi kanálmi: cez internetovú stránku, telefónnu informačnú službu a verejné informačné kancelárie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA