Kadiaľ „tečú“ európske peniaze na Slovensku

Zákulisie implementácie informačného systému pre účtovníctvo európskej finančnej pomoci v SR.

Krátka správa

Jednotlivé agentúry, ktoré administrujú európsku finančnú pomoc nedisponujú priamo peniazmi z Európskej únie. Rozhodujú o nich, ale jediným platcom je po udelení dotácie ministerstvo financií, ktoré na to využíva informačný systém účtovania tzv. eurofondov, v skratke ISUF. Agentúry – sprostredkovateľské orgány – sú klientmi ISUFu, v ňom sa vedie všetko účtovníctvo, tento systém poskytuje informácie o tom, kto koľko peňazí dostal, prípadne má dostať, koľko treba oproti schválenej výške ešte doplatiť, či naopak nemá niekto časť schválenej pomoci vrátiť.

„Samozrejme, tento systém nijakým spôsobom neobmedzuje samostatnosť ministerstiev či iných zodpovedných orgánov pri rozhodovaní o schválení dotácie, cez neho sa potom už len vykonávajú platby,“ vysvetľuje manažér spoločnosti SAP Slovensko Peter Krnčok. Práve táto nemecká celosvetovo pôsobiaca firma dodala kompletné riešenie ISUF. „Tento informačný systém sme nasadili už pred vstupom Slovenska do Európskej únie a stále sa staráme o jeho bezproblémový chod.“ SAP ponúka mnoho riešení informačných systémov pokiaľ ide o ekonomickú agendu pre verejnú správu. Okrem analýzy potrieb, inštalácie najvhodnejšieho riešenia poskytuje aj následnú podporu, pričom nejde len o riešenie nefunkčnosti (havarijné stavy), ale aj o aktualizáciu softvéru, aby fungoval na princípe najnovších technológií a spĺňal napríklad aktuálne legislatívne nároky.

„Pri implementácii ISUFu sme museli v plnej miere dodržať všetky prísne pravidlá Európskej komisie, ktorá má presnú predstavu, aké finančné informácie a v akej podobe musí takýto systém poskytovať,“ hovorí P. Krnčok. Ide predovšetkým o dodržiavanie európskych účtovných štandardov pre verejnú správu IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). SAP s tým však nemal problém, lebo na jeho technológiách stojí finančný informačný systém aj v rámci samotnej Európskej komisie. „Naše riešenia využíva i Európska centrálna banka,“ dodáva P. Krnčok.

Výber firmy SAP ako dodávateľa ISUFu bol preto prirodzený – má najlepšie skúsenosti v tejto oblasti aj z najvyššej európskej úrovne.  „Presne podľa tých istých štandardov, ktoré musí rešpektovať MF SR už dávno bežia naše systémy na úrovni EK. Našou pridanou hodnotou sú práve tieto praktické skúsenosti,“ argumentuje Peter Krnčok. Pritom pred zavedením spoločnej európskej meny museli európske inštitúcie viesť účtovníctvo osobitne v každej mene členského štátu, takže každý výdavok a každý príjem sa musel prerátavať v aktuálnom kurze na každú menu a tak museli vyzerať aj výstupy informačného systému. Aj túto zložitú situáciu softvér od firmy SAP bezchybne zvládal.

„Tým, že si MF SR vybralo riešenie SAP, zabezpečilo si plynulý prechod na účtovné štandardy a metodiku EK, keďže sme implementovali to, čo už naši klienti v Európe úspešne používajú,“ hodnotí manažér spoločnosti SAP Slovensko Peter Krnčok.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA