Konferencia o príprave verejnej správy na zavedenie eura

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o nevyhnutnosti pripraviť informačné systémy úradov verejnej správy na zavedenie eura.

Krátka správa

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Ministerstvo financií SRIT Asociácia Slovenska (ITAS) pripravilo celoštátnu konferenciu s názvom Ako pripraviť informačné systémy vo verejnej správe na Euro. Podujatie sa uskutoční v Bratislave vo štvrtok 31. mája 2007. Cieľom konferencie je upozorniť predstaviteľov verejnej správy na nevyhnutnosť okamžite začať s prípravou ekonomických informačných systémov na zavedenie jednotnej európskej meny. „O termíne prijatia eura, samozrejme, nerozhodujeme my, v Bratislave, ale definitívne sa o tom rozhodne v Bruseli podľa stavu našej prípravy,“ hovorí splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura Igor Barát. „Ale zatiaľ je termín 1. január 2009 reálny a vláda je odhodlaná urobiť všetko pre to, aby sa to nezmenilo.“

Na svete je už osobitný zákon, ktorý bude prijatie eura na Slovensku riadiť a z neho už vyplývajú konkrétne termíny v rámci prípravy. Viaceré z nich sa týkajú aj verejnej správy a tomu budú musieť jej inštitúcie prispôsobiť aj svoju ekonomickú agendu. „Myslím si, že situácia začína byť vážna, lebo ľudia na Slovensku – verejná správa v tom nie je osamotená – zatiaľ pre prípravu na prijatie eura neurobili v podstate nič,“ varuje prezident občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Braňo Ondruš.

Odborník na ekonomické informačné systémy Peter Krnčok má dostatok skúseností zo zahraničia a s varovaním, že je najvyšší čas súhlasí. „Spoločnosť SAP je lídrom v tejto oblasti a preto vieme ponúknuť komplexné riešenia, ktoré môže aj verejná správa využiť a takto zjednodušiť prechod na euro tak veľmi, ako je to možné,“ vysvetľuje P. Krnčok. V tejto súvislosti upozorňuje, že problémom nebude ani tak zmena účtovania od 1. januára 2009, ako skôr nevyhnutnosť zabezpečiť, aby aj história – doterajšie účtovanie – bola prispôsobená novej mene. „SAP má pripravené riešenie, ktoré vyhovie práve takýmto požiadavkám.“

Na úvod konferencie vystúpi minister financií Ján Počiatek a guvernér Národnej banky Slovenka (NBS) Igor Šramko. Po nich poskytne aktuálne informácie Igor Barát, o skúsenosti sa podelia prednášatelia z Rakúska a Slovinska a o stave príprav bude informovať aj zástupca MF SR a Sociálnej poisťovne. V panelovej diskusii, ktorú povedie generálny riaditeľ sekcie informatizácie MF SR Pavel Bojňanský, vystúpi aj výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška.

Cieľovou skupinou podujatia sú predstavitelia rezortov zodpovední za zavedenie eura, vedúci pracovníci informatiky na ministerstvách, vo verejnoprávnych inštitúciách, ale aj v úradoch regionálnej a miestnej samosprávy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA