Konferencia pre kvalitnú samosprávu

Konferencia o rozvoji ľudských zdrojov v samospráve predstaví nové trendy vzdelávania zameraného na potreby samospráv.

Krátka správa

Potreba skvalitňovania verejnej správy, jej služieb občanom a firmám, sa týka aj samosprávy. Tento cieľ je možné dosiahnuť najmä neustálym vzdelávaním zamestnancov, zvyšovaním ich informovanosti, aby boli schopní „držať krok“ s meniacim sa prostredím, meniacimi sa potrebami „odberateľov“ služieb municipality.

V Bratislave sa 28. marca 2007 uskutoční konferencia, ktorá predstaví nové vzdelávacie formy určené špeciálne pre samosprávu. Účastníci sa budú mať možnosť oboznámiť aj s EMDL (European Municipality Driving Licence – špecifické vzdelávanie pre predstaviteľov samosprávy a verejnej správy ukončené medzinárodne uznávaným certifikátom ) a MPA (konkurenčná forma MBA, ktorá je absolútnou novinkou na Slovensku ).

Súčasťou programu konferencie budú aj vystúpenia zástupcov miest a obcí z Rakúska, ktorí sprostredkujú účastníkom svoje skúsenosti s vedením úradu a možnosťami ich využitia na Slovenska. Vystúpenia zahraničných hostí ponúkajú možnosť k vytváraniu sietí a spoločných partnerstiev.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA