Kvalita v samospráve 2007

Financie na zvyšovanie kvality samospráv bude možné čerpať aj z európskych zdrojov.

Krátka správa

Aj druhý ročník seminára, ktorý sa uskutočnil dnes v Trenčíne, pripravilo občianske združenie Európske Centrum Manažmentu. Cieľom druhého ročníka bolo identifikovať aktuálne trendy riadenia a zvyšovania kvality v samospráve, využívanie benchmarkingu pri hodnotení procesov inštitúcií samosprávy, činností, kvality a nákladov jednotlivých úradov. Ďalším významným cieľom seminára bolo iniciovať a rozšíriť na Slovensku projekt Benchmarkingovej iniciatívy miest – dlhodobého benchmarkingu nákladov, kvality a výkonnosti procesov samosprávy za účasti relevantných odborných subjektov a partnerov.

Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia samospráv, ale aj orgánov štátnej správy z celého Slovenska. „Riadenie kvality v prostredí samospráv je dnes otázkou rôznych prístupov a my na tomto podujatí chceme účastníkov oboznámiť s rôznymi možnosťami,“ povedal pre Euractiv.sk Jozef Ďurian z Európskeho centra manažmentu. Tematicky preto seminár zamerali na prezentáciu nie jedného, ale viacerých prístupov k riadeniu kvality v samospráve – modely výnimočnosti EFQM a CAF, riadenie kvality podľa noriem ISO, Benchmarking, projekty Zdravého mesta.

Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Ján Turčan v tejto súvislosti upozornil, že jedným z kľúčových problém zavádzania riadenia kvality v samosprávach je nedostatok financií: „Každý projekt, aj ten najmenší si vyžaduje financie. Musíme spoločne vytvárať tlak na najvyšších politických reprezentantov, aby aj z tzv. eurofondov bola časť finančných prostriedkov „nasmerovaná“ na zvyšovanie kvality práce samosprávy.“

Druhým problémom podľa J. Turčana je neexistencia štandardov. Myslí si, že by mali byť celoštátne rovnaké a preto ich treba stanoviť všeobecne platnou legislatívou. Takto nebude hodnotenie kvality závislé na reprezentantoch samotných samospráv a občanom na celom Slovensku to umožní porovnávať úroveň služieb, ktoré poskytujú samosprávy. „Taktiež si treba uvedomiť, že úradníci môžu konať len v zmysle zákona, preto im treba legislatívne stanoviť kritériá pre posudzovanie ich práce.“

Partnermi podujatia boli spoločnosti Centire a SAP Slovensko. Peter Krnčok z SAP upozorňuje, že zvyšovanie kvality činnosti samospráv je úzko spojené s ich informatizáciou. „Nie je dôvod, aby sme moderné informačné systémy, ktoré zjednodušia a zrýchlia, ako aj skvalitnia činnosť úradov, zavádzali len na úrovni centrálnej verejnej správy. Na základe skúseností z ústrednej úrovne vieme prispôsobiť naše riešenia aj pre miestnu alebo regionálnu samosprávu,“ hovorí P. Krnčok.

V súvislosti s nedostatkom financií zdôrazňuje možnosti navrhovaného operačného programu Informatizácia spoločnosti: „Hoci to ešte nie je uzavreté, počíta sa, že na informatizáciu vo verejnej správe bude z tohto operačného programu vyčlenených asi 500 miliónov eur. Aj keď do toho spadajú aj tzv. národné projekty, je to príležitosť získať nemalé prostriedky na informatizáciu samospráv, čiže viditeľne zlepšiť ich činnosť bez väčších nárokov na rozpočty obcí a miest.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA