Nový vzdelávací program pre verejnú správu

Ministerstvo financií pripravilo pre zamestnancov verejnej správy nový program permanentného vzdelávania.

Krátka správa

Cieľom projektu, ktorý štartuje MF SR je systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov verejnej správy, ktoré bude v porovnaní so súčasnými možnosťami efektívnejšie a  úspornejšie. Proces prípravy a realizácie reformy riadenia verejných financií ukázal, že vo verejnej správe chýbal nástroj, ktorý by formou ponuky vzdelávacích aktivít priebežne sprostredkovával nové znalosti a zručnosti nevyhnutné pre skvalitňovanie práce jej zamestnancov.  

V úsilí zvýšiť účinnosť, efektívnosť a samozrejme aj hospodárnosť verejnej správy, vláda SR už vlani 26. júla vzala na vedomie Správu o realizácii reformy riadenia verejných financií. A tento vzdelávací projekt vychádza práve z reformy riadenia verejných financií, z ktorej vyplynula nevyhnutnosť systematického vzdelávania klientov štátnej pokladnice. Realizácia projektu vzdelávania bola pôvodne určeného klientom štátnej pokladnice, potom sa preniesla na ministerstvo financií a rozšírila sa o ďalšie kľúčové oblasti, ako sú napr. rozpočtovanie, účtovníctvo, či dane. „Projekt sme rozšírili na všetky kľúčové oblasti v pôsobnosti nášho ministerstva, aby vzdelávacie aktivity v rámci verejnej správy boli účinnejšie, efektívnejšie a samozrejme aj hospodárnejšie,“ hovorí vedúci tlačového oddelenia MF SR Mikuláš Gera.

Cieľom projektu je kvalitné, efektívne a systematické prehlbovanie ich kvalifikácie v rámci problematiky v pôsobnosti  rezortu. Náklady spojené s organizáciou a realizáciou vzdelávacích aktivít hradí ministerstvo, zamestnávateľ zaplatí účastníkom vzdelávacích aktivít len prípadné ubytovanie a cestovné.

V rámci vzdelávacieho projektu zriadilo MF SR od tohto mesiaca aj špeciálnu internetovú (pod)stránku. „Budú na nej k dispozícii informácie ohľadne aktuálnych a  plánovaných vzdelávacích aktivít organizovaných ministerstvom financií pre zamestnancov verejnej správy  s možnosťou on-line prihlásenia sa na konkrétne podujatie,“ vysvetľuje M. Gera. „Ľudia z verejnej správy ju budú môcť využívať aj na diskusie o aktuálnych témach, vyjadrenie svojho názoru v anketách, alebo zasielanie námetov na ďalšie vzdelávanie.“ 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA