Od júna bude fungovať ústredný portál verejnej správy

O necelý mesiac začne úrad vlády prevádzkovať ústredný portál verejnej správy, prostredníctvom ktorého sa občania a a firmy budú môcť dostať ku všetkým elektronickým službám štátnych úradov.

Krátka správa

Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) dnes v spolupráci s vládnym splnomocnencom pre informatizáciu spoločnosti a s finančným príspevkom MDPT SR zorganizovali verejnú prezentáciu nové ústredného portálu verejnej správy. Ako v jej úvode zdôraznil splnomocnenec Miroslav Kukučka, zriadenie portálu bolo absolútnou prioritou jeho doterajšej činnosti. Portál bude totiž centrálnym vstupným bodom pre každého občana a každú firmu k elektronickým službám ústredných orgánov štátnej správy. Portál by mal nahradiť doterajšiu internetovú stránku Obcan.sk, ktorá poskytovala len informácie a jej štruktúra bola pre užívateľov zložitejšia. „Teraz nájdu občania i podnikatelia na jednej internetovej adrese všetky dostupné informácie, ale už aj elektronické služby,“ povedal počas prezentácie M. Kukučka.

Ivan Šiagi z úradu vlády zdôraznil, že jednotlivé rezorty budú môcť po úplnom spustení prevádzky portálu prostredníctvom technologickej infraštruktúry, ktorú portál ponúka poskytovať svoje služby občanom jednoduchšie i lacnejšie. Za kľúčovú právnu normu pre spustenie portálu označil nový zákon o informačných systémoch vo verejnej správe, ktorý po prezidentovom podpise nadobudne účinnosť od 1. júla 2006. Zákon totiž presne stanovuje, že prevádzkovateľom portálu bude úrad vlády a jeho správcom ministerstvo dopravy. Zákon tiež definuje zodpovednosti jednotlivých rezortov za obsahovú náplň portálu a za fungovanie tých služieb, ktoré patria do ich zodpovednosti.

Zriadenie portálu označil za významný krok vpred výkonný riaditeľ PPP Milan Ištván. „Teraz bude dôležité, aby sa do portálu čo najskôr integrovali všetky ministerstvá, najmä ak už sú schopné poskytovať nejaké služby v elektronickej podobe.“ Podľa prezidenta PPP Braňa Ondruša využívanie portálu verejnosťou bude závisieť na rozsahu informácií a služieb, ktoré bude poskytovať. Preto sa realizačný tím portálu na čele s M. Kukučkom musí teraz usilovať, aby sa do rozširovania služieb portálu zapojila čo najskôr aj samospráva, nakoľko v počiatočnej fáze sa hovorí len o ústredných orgánoch štátu. „Zákon o informačných systémoch vo verejnej správe pamätá aj na to. Verím, že predstavitelia samospráv sa po spustení portálu presvedčia, že je to dobrý projekt. Budeme s nimi o tom urýchlene komunikovať, ale iniciatíva je teraz v ich rukách,“ zareagoval vládny splnomocnenec pre informatizáciu.

M. Ištván pripomenul, že dnešná prezentácia bola určená najmä zástupcom ústredných orgánov verejnej správy, aby pochopili architektúru a technologické fungovanie portálu a možnosti, ktoré pre nich prináša. Jeho zriadením sa plní úloha č. 11 Akčného plánu časti Informačná spoločnosť Stratégie MINERVA. M. Kukučka prítomných vyzval, aby maximálne urýchlili zapojenie svojich služieb do portálu. „Našim prvoradým cieľom je zjednodušiť život občanom,“ povedal na záver.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA