Ombudsman kritizuje administratívu EÚ

Európsky ombudsman Nikiforos Diamandouros predstavil 2. mája výročnú správu. Sťažnosti na prehmaty administratívy EÚ od občanov, firiem a združení dosiahli v 2006 takmer rekordnú úroveň z minulých rokov.

Pozadie

Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti na prehmaty inštitúcií a orgánov EÚ. Sťažnosť môže podať ktorýkoľvek občan, rezident, firma či združenie v členkom štáte.

Otázky

Podľa výročnej správy Ombudsmana, zverejnenej 2. mája, majú ešte inštitúcie EÚ čo robiť, aby sa mohli považovať za „orientované na občanov“.

Štvrtina vyšetrovaní v roku 2006 sa týkala nedostatku transparentnosti v administratíve EÚ, vrátane odmietnutia poskytnúť informácie. Medzi ďalšími dôvodmi podania sťažností figuruje nespravodlivý prístup, neskoré vyplácanie prostriedkov pri projektoch EÚ, zneužitie právomocí, diskriminácia a nedostatočné procedúry. V roku 2006 sa ombudsman zaoberal celkovo 582 prípadmi.

Po prvý krát boli zaznamenané aj prípady dobrých, osvedčení postupov v inštitúciách, ktoré môžu v budúcnosti slúžiť ako inšpirácia správneho prístupu k občanom, firmám či združeniam. Ide o prípady, kedy boli správnym spôsobom a načas vyplatené pohľadávky, splatené úroky, zverejnené dokumenty, napravená nespravodlivosť či ukončená diskriminácia.

Diamandouros však vyhlásil, že počas roka musel pristúpiť ku „kritickým poznámkam“ voči inštitúciám a orgánom EÚ v 41 prípadoch. Tak vysoké číslo považuje za „dôvod na znepokojenie“.

Väčšina sťažností – asi dve tretiny – sa týkala Komisie (66%), po nich nasledoval Európsky úrad pre výber personálu (13%), Európsky parlament (8%) a Rada (2%).

V množstve sťažností vedie z krajín Španielsko (20%), nasleduje Nemecko (kde počet sťažovateľov narástol oproti predchádzajúcim 12 mesiacom o 30%). Za nimi sú FrancúzskoBelgicko. Zo Slovenska smerovalo minulý rok 37 sťažností, čo je asi 1% celkového množstva.

V jednom z prípadov musel ombudsman pristúpiť ku kritickej poznámke voči Komisii za jej odmietnutie poskytnúť prístup k dokumentom týkajúcim sa geneticky modifikovaných potravín, ktoré poslala do WTO.

Diamandouros tiež oznámil, že pripravuje štúdiu o tom, ako administratíva reaguje na jeho kritické poznámky.

Pozície

Európsky ombudsman Nikiforos Diamandouros podčiarkol, že v roku 2006 vzrástol počet kritických poznámok, ktoré musel vzniesť voči EÚ inštitúciám: „Tento vývoj by mal vyvolávať znepokojenie pre všetkých, ktorí chcú lepšie vzťahy medzi Európskou úniou a jej občanmi. Spôsob, akým administratíva reaguje na sťažnosti, je kľúčovým meradlom toho, ako veľmi je orientovaná na občanov a ako prispieva k podpore kultúry služby (občanom).“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA