Polovica úradníkov neverí finančnej správe svojho ministerstva

Takmer polovica štátnych úradníkov si myslí, že ich inštitúcia nevie adekvátne hospodáriť s finančnými prostriedkami. Problémom je predovšetkým nedostatok ľudských zdrojov, zamestnancov s kvalifikáciou a zručnosťou efektívne riadiť finančné záležitosti.

Takmer polovica zamestnancov štátnych inštitúcií nemá dôveru v správnosť finančného manažmentu ministerstiev, tak znie hlavný záver analýzy spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu, ktorá nesie názov „Zvyšovanie kvality riadenia financií verejných inštitúcií: transformácia štátnych firiem prostredníctvom lepšieho riadenia financií.“

Až 48% zamestnancov štátnej správy si myslí, že problémom ich vlastných inštitúcií je nedostatok skúsených a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti hospodárenia s financiami.

Do prieskumu sa zapojilo viac ako 200 ministerstiev v 28 krajinách. Viac ako polovica ich zamestnancov si myslí, že ich inštitúcia nevie vykonať audit, ktorého úroveň by dosahovala aspoň priemer úrovne auditov v komerčnej sfére. Iba štvrtina zamestnancov je presvedčená o dosahovaní najvyššej možnej úrovne finančného riadenia v štátnej správe.

„Podľa výsledkov našej štúdie len 29 percent opýtaných štátnych finančných úradníkov si myslí, že schopnosti inštitúcie, v ktorej pracujú, presahujú základnú úroveň riadenia rizík. To zvyšuje pravdepodobnosť omylu a môže zastierať skutočné finančné zdravie organizácie,“ hovorí William D. Eggers, autor štúdie a riaditeľ úseku Deloitte Touche Tohmatsu pre globálny prieskum verejného sektora spoločnosti.

Problémom pre efektívne riadenie financií je nedostatok informácií. Až 68% opýtaných úradníkov má pocit, že ich zamestnávateľská verejná inštitúcia im neposkytuje dostatok relevantných dát pre správny výkon práce. Nedostatok údajov sa podľa väčšiny respondentov podpisuje aj pod neschopnosť vypočítať návratnosť investícií (ROI) zo štátnych programov.

Nie všetky závery štúdie sú pesimistické. Napríklad viac ako štvrtina opýtaných uviedla, že v oblasti svojich finančníckych schopností spravila výrazný pokrok. Súčasne rovnaká časť respondentov si myslí, že vykonáva svoju prácu v úplnom súlade s pravidlami finančného riadenia.

„Vládni činitelia môžu zlepšiť fungovanie štátnych programov posilnením finančných útvarov svojich organizácií. Existujú dôkazy, ktoré svedčia o dosiahnutom pokroku. Na celom svete sme identifikovali modely, ktoré sa dajú úspešne rozšíriť. Medzery sú obrovské existujú však vlády, ktoré naznačujú cestu k finančnému majstrovstvu,“ uvádza na okraj hodnotiacej štúdie Greg Pellegrino, vedúci úseku Deloitte Touche Tohmatsu pre oblasť globálneho verejného sektora.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA