Prezentácie projektov e-government

V Bratislave sa uskutočnili štyri prezentácie realizácie projektov e-government, ktoré vyplývajú z akčného plánu stratégie MINERVA v oblasti Informačná spoločnosť. Pripravilo ich neziskové občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu.

Krátka správa

Neziskové občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) ponúklo odbornej verejnosti a novinárom štyri prezentácie projektov, ktoré sa realizujú na základe úloh, ktoré obsahuje akčný plán Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 v oblasti Informačná spoločnosť. Stratégia je verejnosti známa najmä pod „značkou“ MINERVA. Cieľom úloh v časti o informačnej spoločnosti je urobiť prvé rýchle kroky na preklenutie priepasti, do ktorej sa Slovensko v tejto oblasti dostalo v posledných rokoch. V niektorých kritériách budovania informačnej spoločnosti už podľa hodnotení Európskej komisie zaostávame aj za čakateľmi na vstup EÚ.

Počas dvoch týždňov sa mohli odborníci z ministerstiev, vzdelávacích, akademických a kultúrnych inštitúcií, ale aj novinári dozvedieť podrobnosti o štyroch projektoch, ktoré sa v súčasnosti realizujú: ústredný portál verejnej správy, elektronické verejné obstarávanie, program elektronizácie knižníc a voľný informačný prístup do katastra. „Dobre si uvedomujeme dlh, ktorý v oblasti informatizácie spoločnosti máme, ale aj našu zodpovednosť. Preto sme sa na sklonku tohto volebného obdobia pustili razantnejšie do realizácie viacerých projektov a chceme v nich rovnako razantne pokračovať,“ povedal na margo podujatí PPP splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu Miroslav Kukučka.

„Informatizácia spoločnosti u nás postupuje extrémne pomaly a ja musím povedať, že ma vždy poteší, keď konečne môžeme prezentovať aj niečo pozitívne, niečo, čo sa zrealizovalo,“ zopakoval na úvod každej zo štyroch prezentácií prezident PPP Braňo Ondruš. „Žiaľ, zatiaľ sa to nestáva často, aj keď tieto podujatia sú už nejednou lastovičkou, takže leto pre informačnú spoločnosť na Slovensku možno naozaj prichádza,“ dodal pre Euractiv.sk. Výkonný riaditeľ PPP Milan Ištván poukázal na obrovský záujem o podujatia. „Na každom sa zúčastnilo vyše 40 ľudí, najväčší záujem – najmä zo strany firiem – bol o elektronické verejné obstarávanie, z viacerých kútov Slovenska zasa prišli ľudia na prezentáciu o digitalizácii knižníc.“

Finančne sériu prezentácií podporilo MDPT SR. Z pozície členov PPP konanie podujatí podporili AgemSoft, Alcatel Slovakia, Asseco Slovakia, BSP Softwaredistribution, CISCO Systems Slovakia, DATALAN, Prvá Servisná, Microcomp Computersystém, Microsoft Slovakia, Oracle Slovensko, Orange, SAP Slovensko, Siemens Business Services, Soluziona, SUN Microsystems a Swan. Partnermi PPP pre aktivity e-government v roku 2006 ďalej sú: Ability Development, Asep, Biterap, Columbex, Datalock, Exprit, Fabasoft, IBM, Municipalia, Ness Slovensko, QBSW, S&K management systems, Softip, Slovanet, Soitron a Železničné telekomunkácie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA