Projekty informatizácie obcí Slovenska

Desiatky miliónov určených predovšetkým najmenším obciam.

Krátka správa

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) skončilo realizáciu troch projektov so  zameraním na informatizáciu obcí Slovenska, predovšetkým najmenších, s počtom do 500 obyvateľov. V rámci projektov bolo výpočtovou technikou so základným softvérom vybavených spolu 343 obcí z celého územia SR, s výnimkou obcí na území Bratislavského vyššieho územného celku.

Obce, ktoré sa na projekte zúčastnili, sú do piatich rokov povinné na vlastné náklady pripojiť sa na internet i napriek istým problémom s poskytovaním vysokorýchlostného pripojenia v malých obciach. Celková hodnota projektov bez DPH dosiahla približne 23 miliónov korún.

Projekty sa začali realizovať v júni 2006, v súčasnosti sú technicky ukončené (PC sú v jednotlivých obciach funkčné). Formálne budú projekty ukončené po refundácii posledných platieb zo začiatku mája t.r. a spracovaním záverečnej monitorovacej správy pre riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.  

Projekty boli financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov zúčastnených obcí (spolufinancovanie vo výške päť percent). Prostriedky boli poskytnuté v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, priorita Lokálna infraštruktúra, opatrenie Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor v rámci programovacieho obdobia 2004 – 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA