Seminár o miliónoch eur pre slovenské samosprávy

Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) organizuje v Banskej Bystrici prezentáciu možností využitia eurofondov.

Krátka správa

V priestoroch Výskumného ústavu spojov (VÚS) na Zvolenskej ceste č. 20 sa uskutoční seminár Metropolitné siete a operačný program Informatizácia spoločnosti OPIS). Občianske združenie PPP ním nadväzuje na celý rad minuloročných podujatí, ktorých cieľom je prezentovať miestnym a regionálnym samosprávam možnosti, ktoré ponúka OPIS. „Postupne predstavujeme jeho jednotlivé prioritné osi a nechceme zostať len v Bratislave,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ PPP Milan Ištván. „Práve naopak, keďže OPIS nie je určený pre Bratislavský kraj, podujatia organizujeme predovšetkým mimo hlavného mesta.“

Partnerom banskobystrického semináru je firma Cisco a jeho cieľom je priblížiť problematiku budovania a využívania metropolitných sietí. Predbežne sa počíta, že na ne bude v OPIS alokovaných vyše 300 miliónov eur (10 miliárd korún). „Je to veľká príležitosť pohnúť informatizáciu na úrovni samospráv vpred, lenže nejde len o samosprávy,“ zdôrazňuje prezident PPP novinár Braňo Ondruš. „Metropolitné siete sú účinným nástrojom na zabezpečenie prístupu občanov k širokopásmovému internetu.“

Prostredníctvom OPIS chce slovenská vláda a Európska komisia vybudovať v mestách a obciach internetové siete s vysokými prenosovými rýchlosťami tak, aby k nim mali prístup nielen úrady samospráv a ich ďalšie organizácie, ale aj firmy a občania. „Prioritne nemajú byť dotácie orientované do tých oblastí, kde narušia existujúcu konkurenciu, ale tam, kde súkromní poskytovatelia internetu budovať siete nechcú, lebo sa im to neoplatí,“ hovorí B. Ondruš. „Ale aj tam, kde existuje nejaký monopolný – hoci aj miestny – poskytovateľ, aby sa vytvorila konkurencia, ktorá by mala rozšíriť služby a znížiť ceny,“ dopĺňa ho M. Ištván. Aj vysoké ceny, ktoré diktuje monopol sú totiž považované za relevantnú prekážku v dostupnosti k vysokorýchlostnému internetu.

Na seminári dostanú účastníci podrobné a najaktuálnejšie informácie o obsahu, cieľoch, zameraní samotného OPIS a jeho prioritnej osi Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu. Okrem toho nebude chýbať ani prezentácia najnovších trendov pri budovaní a využívaní metropolitných sietí, doplnená panelovou diskusiou, v ktorej sa predstavia už realizované projekty budovania týchto sietí na Slovensku (napr. Zvolen, Poprad, Trnava).

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 19. apríla so začiatkom o 9. hodine. Je určené zástupcom miest a obcí z celého Slovenska a títo účastníci nemusia platiť žiadny účastnícky poplatok. Stačí, ak sa do 16. apríla 2007 prihlásia elektronicky na adrese milan@p3.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA