Sídla bruselských lobistov na internete

Na internete si môžete pozrieť, v ktorých budovách a na akých adresách sídlia najrôznejší lobisti pôsobiaci pri inštitúciách EÚ. On-line prehliadku spracovala mimovládna organizácia Corporate Europe Observatory.

Krátka správa

Aj Euractiv.sk vás už informoval o iniciatívach Európskej komisie na zvýšenie transparentnosti lobovania v bruselských inštitúciách EÚ (Návrhy EÚ na zvýšenie transparentnosti odložené na apríl). Nové pravidlá by sa mali týkať všetkých lobistov, teda nielen profesionálnych agentúr, ale aj rôznych priemyselných a firemných združení, ba dokonca i odborov a mimovládnych organizácií. EK v Bruseli registruje celkovo okolo 15 tisíc takýchto lobistov! Európsky komisár pre správu, audit a boj proti korupcii Siim Kallas síce uprednostňuje samoreguláciu, ale ani po mesiacoch diskusií sa nezdá, že by sa lobisti na niečom dokázali dohodnúť.

Jednotnej regulácii sa najvýraznejšie bránia mimovládne organizácie a odbory, ktoré zdôrazňujú, že ich pozícia v spoločnosti je iná, než súkromných firiem. Najmä občianske združenia argumentujú, že ich existencia je základným predpokladom fungovania občianskej spoločnosti. Zároveň vysvetľujú, že už dnes pôsobia oveľa viac pod dohľadom verejnosti, oveľa viac s ňou komunikujú a ich činnosť je oveľa transparentnejšia, než lobistických firiem a podnikových združení. Navyše majú na svoje fungovanie oveľa menej peňazí a získavajú ich od občanov, nie korporácií.

Na Slovensku je v tomto smere situácia ešte neprehľadnejšia, na čo už dlhší čas upozorňujú mimovládne organizácie ako Transparency International Slovensko a Aliancia Fair Play. V končiacom sa volebnom období sme po prvý krát zaznamenali pokus regulovať túto oblasť legislatívne, ale navrhovaný zákon neprešiel a ukázalo, že ani nemal dostatočnú politickú podporu.

Mimovládna organizácia Corporate Europe Observatory odhaduje, že v samotnom Bruseli zastupuje záujmy firiem najrôznejšieho zamerania okolo 10 000 lobistov. Korporácie na lobing v inštitúciách EÚ ročne minú vyše miliardu eur. Keďže ide o nepomerne viac peňazí, než v prípade mimovládnych organizácií, existujú vážne obavy, že rastúci vplyv firiem na rozhodovanie európskych politikov môže ohroziť sociálnu a environmentálnu ochranu a vo všeobecnosti aj moderné fungovanie demokracie v Európe.

Internetová prehliadka sídiel bruselských „eurolobistov“ ponúka reálne fotografie budov s adresami a podrobným popisom, ktorá lobistická firma či organizácia v nich sídli a koho záujmy zastupuje. Virtuálna prehliadka obsahuje aj videosekvencie a trojrozmenrné digitálne animácie, nechýba ani kompletná mapa “európskej štvrte” v Bruseli pre lepšiu orientáciu. Prehliadku môžete začať kliknúť na konkrétny objekt na mape, alebo na reálnom panoramatickom zábere na štvrť. Jednou zo zaujímavostí o firemných lobistoch v Bruseli je fakt, že sa často schovávajú za nejednoznančé názvy. Napríklad Vedecké a environmentálne fórum o bróme (Bromine Science and Environmental Forum, BSEF) nie je združenie vedcov a environmentalistov, ale chemických firiem z Európy, USA a Japonska.

O tom, že dosiahnuť reálnu reguláciu “eurolobingu” nebude ľahké svedčí aj fakt, že hovorca S. Kallasa oznámil ďalšie odloženie jeho návrhov z konca apríla na začiatok mája 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA