Spájanie verejnej a súkromnej sféry

Počas snemu Združenia miest a obcí Slovenska bola prezentovaná publikácia približujúca fungovanie verejno-súkromných partnerstiev.

 

Krátka správa

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora a predseda predstavenstva a prezident Dexia banky Slovensko, a.s., Pavol Ďuriník v stredu na 16.sneme ZMOS v Bratislave pokrstili publikáciu “Public-Private Partnership a Slovensko”.

Túto prvú knihu o verejno-súkromných partnerstvách (Public-Private Partnership – PPP) v slovenskom jazyku vydala MUNICIPALIA, a.s., ktorej zakladateľmi sú práve ZMOS a DEXIA. V úvode k nej Pavol Ďuriník píše: “Jej zámerom je poskytnúť pre verejnú správu, súkromný sektor a pre iných čitateľov kvalitné informácie o PPP podložené nielen teóriou, ale najmä osvedčenou praxou, s ktorou má finančná skupina Dexia bohaté svetové skúsenosti.”

Verejno-súkromné partnerstvá sa v poslednom čase čoraz častejšie spomínajú ako účinný model spolupráce pri realizácii strategických úloh na rozličných úrovniach verejnej správy – od národnej až po lokálnu. Podľa výkonného riaditeľa občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu Milana Ištvána, ktorý sa problematike PPP venuje už niekoľko rokov, tento spôsob realizácie projektov odzrkadľuje mieru vzájomnej dôvery, veľkosti korupcie, transparentnosti, kvality legislatívy a podnikateľského prostredia v spoločnosti.

V publikácii sú zverejnené obidva vládou SR schválené dokumenty o PPP, článok Angeliky Koman z Európskej komisie o PPP z pohľadu európskeho práva a svoj pohľad na PPP prinášajú aj Valéria Svobodová z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Peter Chovanec z Dexia banka Slovensko a Marián Krško zo spoločnosti Siemens Business Services.

Publikácia je dostupná bezplatne na stránkach združenia Partnerstvá pre prosperitu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA