Štúdia o internete poukazuje na „dvojrýchlostnú“ Európu

Pretože slovenská vláda ani v tomto volebnom období nezabezpečila reálnu konkurenciu na telekomunikačnom trhu, sme na úplnom chvoste Európskej únie v rozšírení širokopásmového (rýchleho) internetu.

Krátka správa

Nové členské štáty, ktorých vlády nezabezpečili skutočnú súťaž na telekomunikačnom trhu výrazne zaostávajú za „starou Európou“ v šírení prístupu k širokopásmovému internetu. Ukazuje to pravidelné štvrťročné porovnávanie, ktoré zverejňuje Európska asociácia pre konkurenciu na telekomunikačnom trhu (European Competitive Telecommunications Association – ECTA). Penetrácia širokopásmového internetu dosiahol v januári tohtor roku 2,4 %, čo je najmenej spomedzi všetkých nových aj pôvodných členských krajín EÚ. Tesne pred nami je Poľsko s penetráciou 2,6%. Tieto čísle vyznievajú až šokujúco v porovnaní s nejlepšími novými členskými štátmi Únie: penetrácia širokopásmového internetu v Estónsku dosiahla začiatkom roka 13,3% a na Malte 12,8%.

Výsledky najlepších nových štátov sú pritom približne na úrovni priemeru EÚ, ktorý predstavujú Nemecko, Taliansko, Španielsko či Portugalsko, avšak aj tieto krajiny výrazne zaostávajú za najlepšou, ktorou je Dánsko s penetráciou 28%. Penetrácia predstavuje podiel obyvateľov s prístupom k širokopásmového internetu.

„Hoci nástup poskytovateľov bezdrôtového pripojenia či pripojenia k internetu prostredníctvom káblovej televízie je evidentný, nemôže sa to vyrovnať možnostiam, ktoré ponúka technológia DSL,“ hovorí výkonný riaditeľ ECTA Steen Clausen. „Lenže väčšina obyvateľov a firiem nemôže naplno využívať potenciál DSL, resp. nemajú k tomuto pripojeniu prístup vôbec. V tejto oblasti je nevyhnutné okamžite posilniť konkurenciu predovšetkým uvoľnením miestnych vedení a bitstreamu.“

Správa ECTA uvádza ako pozitívne príklady Estónsko, Maltu i Cyprus, ale naopak za varujúce príklady považuje Slovensko a Poľsko. Upozorňuje, že u nás sa napriek prijatiu zákona o elektronických komunikáciách situácia v zásade nezmenila. Dzurindova vláda odmietala napriek opakovanej kritike a upozorneniam domácich i zahraničných odborníkov prijať také opatrenia, ktoré by ukončili reálny monopol Slovak Telekomu. ECTA uvádza, že bývalý štátny a teraz sprivatizovaný monopol u nás ovláda dve tretiny trhu so širokopásmovým internetom a neexistuje reálny prístup k miestnym vedeniam, ani bitstream.

„Existuje tu nebezpečenstvo vytvorenia dvojrýchlostnej Európy pokiaľ ide o rozvoj širokopásmového internetu,“ hovorí S. Clausen. „Je jasné, že niektoré krajiny nedostatočne implementujú regulačný rámec EÚ pre telekomunikácie a stále úplne neotvorili tento trh pre konkurenciu.“ Podľa výkonného šéfa ECTA by regulačná legislatíva pritom mala slúžiť práve krajinám, ktoré sú v tomto smere na začiatku, aby ich nútila obmedzovať monopoly. Tie si (Slovensko je toho odstrašujúcim príkladom) aj po privatizácii udržujú svoje pozície predovšetkým vďaka politickej podpory zo strany vládnej koalície.


Zdroj: ECTA

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA