Takmer 80 percent ľudí u nás nenavštevuje webovské stránky úradov

Používatelia internetu na Slovensku sú väčšinou spokojní s webovskými stránkami úradov. Podľa výskumu občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a IT Asociácie Slovenska (ITAS) však za dva roky ich spokojnosť poklesla. Najmenej spokojní sú ľudia, ktorí na týchto stránkach hľadajú viac, než len základné úradné informácie. Navyše, bezmála 80 percent Slovákov nenavštívilo vlani žiadnu úradnú webovskú stránku.

Krátka správa

Vyše polovica z ľudí, ktorí pravidelne používajú internet minulý rok nenavštívila žiadnu úradnú webovskú stránku. 55 percent je však predsa len o 10 percent menej, než predvlani. Aspoň raz navštívilo tieto stránky 10,5 percenta používateľov internetu, viackrát 28,7 percenta a pravidelne úradné stránky navštevuje necelých šesť percent používateľov internetu. Pri prepočte týchto údajov na celú populáciu sa ukazuje, že webovské stránky úradov vlani viackrát navštívilo trinásť a pol percenta ľudí a pravidelne ich využívajú len necelé tri percentá obyvateľov Slovenska. Ešte alarmujúcejšie vyznieva zistenie, že vyše 26 percent ľudí ani raz nevyužilo elektronické služby verejne správy, hoci s internetom pracuje. Ak k nim prirátame vyše 52 percent tých, ktorí internet vôbec nepoužívajú, vyše 78 percent dospelých slovenských obyvateľov vôbec nenavštevuje webovské stránky úradov!

PPP ITAS organizujú tento výskum každý rok. Porovnania však nie sú veľmi optimistické. „Postoj ľudí k obsahu internetových stránok úradov sa veľmi nemenia. Ale minuloročné výsledky výraznejšie zaostávajú za eufóriou, ktorú sme zaznamenali v roku 2003, kedy boli hodnotené mimoriadne pozitívne,“ hovorí výkonný riaditeľ Parnerstiev pre prosperitu Milan Ištván. Väčšina respondentov vo výskume totiž prejavila spokojnosť s tým, čo na „úradnom“ internete našli. Vždy bolo spokojných vyše 6 percent a väčšinou vyše 65 percent z tých, ktorí úradné webovské stránky využívajú a teda ich vedia zhodnotiť. Naopak bezmála 30 percent z týchto ľudí vyjadrilo čiastočnú, alebo úplnú nespokojnosť.

Sociologička Dáša Plintovičová z Výskumného ústavu spojov upozorňuje, že ľudia, ktorí od internetu očakávajú viac, než len základné informácie, patria skôr medzi nespokojencov. Podľa nej „negatívne hodnotia úradné stránky skôr starší ľudia, živnostníci a podnikatelia.“ Nepochybne sú to práve tie skupiny, ktoré už dobre poznajú možnosti internetu a moderné informačné technológie využívajú bežne nielen v súkromí, ale predovšetkým vo svojej práci. Preto by privítali interaktívne služby verejnej správy, chceli by internet používať na aktívnu komunikáciu s úradmi. Ich negatívne hodnotenie je svedectvom o stave e-government na Slovensku.

Svedčí o tom aj fakt, že iba 30 percent používateľov internetu sú úplne alebo „viac-menej“ spokojní s elektronickými službami verejnej správy. Nie veľmi spokojných je bezmála 18 percent a úplne nespokojných ďalších takmer 7 percent používateľov internetu. M. Ištván zdôrazňuje, že kameňom úrazu je v tomto prípade otázka: „Pýtali sme sa ľudí, nakoľko internetové služby úradov zodpovedajú ich potrebám a predstavám. Mnohí jednoducho nepoznajú nič iné, nevedia si teda predstaviť, že by sa cez internet dalo s úradmi vybaviť oveľa viac, než dnes. Presnejšie, netušia, že napríklad v západnej Európe, ale aj v Estónsku, Slovinsku či Česku sú oveľa ďalej, než my.“ Dokazujú to zistenia z konkrétnych otázok, že väčšina ľudí by privítala viacero takých elektronických služieb, ktoré dnes na Slovensku dostupné nie sú.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA