Nová hodvábna cesta: Budapešť jedná s Pekingom za chrbtom Únie

Čínou plánované prepojenie Grécka s krajinami strednej Európy narazilo v Maďarsku na európske právo.

Čína sa v gréckom prístave Piraeus nepodarilo získať kontrolný podiel a projekt prepojenia južnej a strednej Európy bol modifikovaný. Peking preto odštartoval výstavbu železničnej trate, ktorá grécky prístav prepája cez Srbsko s Budapešťou.

Začiatok prác v Maďarsku ale poznačil problém. Brusel je znepokojený, že maďarská strana povolila Číne začať s prácami napriek nesúladu s európskym právom.

Snaha Pekingu o prepojenie je súčasť ambicióznej iniciatívy pod názvom „Jeden pás, jedna cesta“ (OBOR – One Belt One Road).

O novej hodvábnej ceste rokoval v Pekingu Zeman. Slovenský premiér neprišiel

Komisia prešetruje dohodu

Mimovládna organizácia OBORwatch, ktorá sa venuje práve kontrole čínskeho projektu, vo svojej poslednej štúdii tvrdí, že Maďarsko nezverejnilo výzvu na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní a namiesto toho sa spolieha na bilaterálnu dohodu s Čínou.

Čítajte aj: Čína sa po nástupe Trumpa snaží posilňovať vzťahy s Európou

Brusel už situáciu prešetruje, pretože verejné obstarávania sú predpokladom pri realizácii podobných veľkých projektov v infraštruktúre, akým je aj čínska železnica.

„Zdá sa, akoby bol projekt pridelený Číne iba na základe dohody s Maďarmi a úplne tak obchádzal európske pravidlá, týkajúce sa verejných ponúk,“ vysvetlila štátna zástupkyňa Európskej obchodnej komory v Číne, Sara Marchettová.

Dotknutá časť železnice začína v Srbsku. To však pravidlá Únie nemôže podobným spôsobom porušovať, nakoľko nie je jej členom.

Otázna reciprocita

Pre Brusel je problematický aj fakt, že Čína nie je signatárom Dohody Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní (GPA), ktorej cieľom je zabezpečiť otvorené, spravodlivé a transparentné podmienky hospodárskej súťaže. EÚ a všetky jej členské štáty signatármi sú.

Nedostatok reciprocity v zmluvách o verejnom obstarávaní medzi Bruselom a Pekingom rovnako spôsobil trenice. Európske spoločnosti totiž čelia pri prístupe k čínskym vládnym kontraktom obrovským ťažkostiam

Nový projekt čínskej Hodvábnej cesty a jej budúci úspech by mohli teraz závisieť od toho, ako sa EÚ so súčasnou otázkou vysporiada, nakoľko by mohol vzniknúť právny precedens, od ktorého by bolo ťažké odkloniť sa.

Slovenský diplomat, ktorý zastupuje Úniu, podporuje novú hodvábnu cestu

Čína v Európe, no mimo EÚ

Čína hľadá spôsob vstupu na európsky trh mimo Európskej únie v rámci stratégie, prijatej ešte v roku 2012. Investície v regióne doteraz ponúkli Číne dvojaké výhody: jednak sú financované z pôžičiek od čínskych štátnych bánk, a jednak sú na práce vždy najímané čínske spoločnosti.

Od roku 2010 už Srbsko získalo od čínskych investorov viac ako 1,75 miliardy dolárov, vrátane projektu výstavby uhoľnej elektrárne, mosta cez Dunaj v Belehrade a úseky diaľnic.

Susedná Bosna sa s Pekingom dohodla na projektoch financovaných v celkovej výške 1,4 miliardy eur.

Čierna Hora, ďalšia bývalá juhoslovanská republika, si vybrala čínsku spoločnosť na vybudovanie úseku diaľnice za 800 miliónov eur, ktorá ju spája s jej severným susedom, Srbskom.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA