Akademické senáty by nemali zasahovať do chodu univerzít

Inštitút pre verejnú politiku podporil rektorov súkromných vysokých škôl proti právomociam akademických senátov.

Krátka správa

Zasahovanie akademických senátov do správy a riadenia súkromných vysokých škôl považuje Inštitút pre verejnú politiku (Public Policy Institute,PPI) za rozporuplné. Týmto podporil novovzniknutú Asociáciu súkromných vysokých škôl (ASVŠ), ktorá združuje rektorov deviatich súkromných vysokých škôl protestujúcich proti nedávno prijatému zákonu o vysokých školách.

Podľa hlavného analytika PPI Petra Martiša zásadnou podmienkou efektívnosti systému a prvým krokom k reforme vysokého školstva je jasné legislatívne vymedzenie kompetencií správnych rád voči akademickým senátom: „Súkromní investori majú právo voľne disponovať svojím majetkom a chrániť ho. Pri práve členov akademického senátu implicitne rozhodovať o strategickom zámere školy dôjde k porušeniu tohto práva.“

Pôvodný vládny návrh zákona, ktorý bol predložený na rokovanie národnej rade, navrhoval, aby sa akademický senát súkromnej vysokej školy iba vyjadroval k rozpočtu, dlhodobému zámeru a k výročnej správe. Potom však parlament schválil pozmeňovací návrh, podľa ktorého akademický senát súkromnej vysokej školy všetky tro dokumenty aj schvaľuje. „Bola to požiadavka profesorov súkromných vysokých škôl,“ vysvetľuje hovorkyňa ministerstva školstva Viera Trpišová.

Novelu naopak podporuje Slovenská rektorská konferencia, ktorá združuje šéfov všetkých vysokých škôl u nás, vrátane súkromných.  Jej podpredseda a rektor Univerzity Komenského v Bratislave František Gahér vyjadruje presvedčenie, že práve táto novela zákona umožní dosiahnuť rovnosť súkromných a verejných vysokých škôl. Podľa Inštitútu pre verejnú politiku v členských štátoch Európskej únie bola kľúčom ku kvalite vzdelávacích inštitúcií často práve kompetenčne silná a profesionálne zostavená správna rada, čo iniciovalo zvýšenie kvality študijných programov, úspešnosť a rozvoj výskumu a efektívnejšie nakladanie s verejnými prostriedkami.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA