Americko-slovenská spolupráca vysokých škôl

Na financovanie transatlantickej spolupráce je možné využívať aj programy Európskej únie.

Krátka správa

Do Nitry zavítal veľvyslanec USA na Slovensku Rodolphe Vallee, aby sa tam zaujímal predovšetkým o oblasť vzdelávania a kultúry. Okrem iného sa v rámci svojho jednodňového programu stretol aj s pracovníkmi tamojšej Univerzity Konštantína Filozofa (UKF). Americký ambasádor podporil spoluprácu vedcov, pedagógov, študentov a pracovníkov amerických a slovenských univerzít. Podľa neho je prehlbovanie spolupráce amerických univerzít s vysokými školami na Slovensku jednou z najefektívnejších ciest k zbližovaniu národov oboch štátov, poznávaniu ich histórie, kultúry, súčasnosti i predstáv o budúcom vývoji v európskom i celosvetovom priestore.

Rektor UKF v Nitre Libor Vozár si stretnutie s americkým veľvyslancom veľmi pochvaľoval, ako užitočné pre rozvoj tejto vysokej školy. „Počas rozhovoru s veľvyslancom USA v SR sme diskutovali o naplnení programu spolupráce medzi slovenskými a americkými univerzitami,“ povedal L. Vozár a dodal: „Rozprávali sme sa aj o možnostiach financovania slovenských študentov, ktorí by študovali na amerických univerzitách a naopak amerických študentov na nitrianskej univerzite.“

Základným nástrojom takejto spolupráce je recipročná výmena študentov UKF s niektorou s amerických univerzít, prípadne aj viacerými tak, že rovnaký počet, ako počet našich študentov, ktorí by  išli do USA, by odtiaľ prišiel do Nitry a ich pobyt by bol hradený rovnakým spôsobom (čiastočne študentmi a zvyšok univerzitou).

Podľa rektora Libora Vozára sú však aj ďalšie možnosti, medzi ktorými dominujú najmä programy Európskej únie, podporujúce pobyty európskych študentov v zámorí a pôsobenie kvalitných zámorských študentov na starom kontinente. Okrem toho sú tu aj spoločné výskumné a vedecké projekty, grantov rôznych nadácií i programy dvojstrannej spolupráce slovenských a amerických univerzít.

Po prehliadke národnej kultúrnej pamiatky Nitriansky hrad, biskupského katedrálneho chrámu svätého Emeráma i nedávno otvoreného Diecézneho múzea Rodolphe Vallee povedal, že sme krajinou „s nesmiernym kultúrnym, duchovným a historickým bohatstvom, ktoré jej obyvateľom zanechali predkovia. Poznávať toto bohatstvo, rozvíjať jeho hodnoty a odovzdávať ich ďalším generáciám môžu iba vzdelaní a múdri ľudia, akých pripravuje aj nitrianska univerzita.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA