Celosvetová ministerská konferencia o moderných technológiách vo vzdelávaní

Ministri školstva hovorili v Londýne o možnostiach využitia najmodernejších technológií pre vzdelávanie.

Krátka správa

52 ministrov pre vzdelávanie, odbornú prípravu, školstvo a ďalších 120 vysokopostavených politikov pracujúcich v tejto oblasti zo 68 krajín celého sveta sa zišlo v Londýne. Svoje zastúpenie na najvyššej úrovni malo na konferencii aj Slovensko. Minister Ján Mikolaj sa zúčastnil na medzinárodnom podujatí špecificky zameranom na rozvoj najmodernejších technológií pre vzdelávanie. Hlavnou témou konferencie boli rôzne podoby e-leraningu v praxi. Konferenciu zorganizoval britský minister školstva a zručností Alan Johnson. Jeho cieľom bolo poskytnúť fórum pre prezentáciu najnovších nápadov a pre výmenu praktických skúseností, ktoré by mali vo všetkých krajinách viesť k výraznejšej informatizácii vzdelávania.

Konanie konferencie sa zámerne prekrývalo s otvorením výstavy Vzdelávanie, odborná príprava a technológie vo Veľkej Británii (BETT – British Education Training and Technology). Ide o najväčšie výročné podujatie svojho na svete zamerané na informačno-komunikačné technológie na svete. V roku 2006 na ňom vystavovalo 600 subjektov a navštívilo ho 28 tisíc ľudí.

Konferencia síce bola o informatizácii vo vzdelávaní, ale predsa len s výraznejším zameraním na školy. Ministerskí účastníci mali v jej rámci možnosť navštíviť aj londýnske školy (sami si mohli vybrať, či chcú navštíviť základnú, strednú, alebo špeciálnu školu), aby sa sami na vlastné oči presvedčili, ako vyzerá a aký má ďalekosiahly význam uplatňovanie moderných informačných technológií vo vyučovaní aj na „klasických“ školách. Jednu zo škôl navštívil aj minister J. Mikolaj.

Ján Mikolaj využil účasť na konferencii na diskusiu s poprednými odborníkmi. Medzi nimi dominoval niekdajší holandský premiér a v rokoch 1999 – 2002 generálny riaditeľ Svetovej obchodnej organizácie Mike Moore, ale aj zakladateľ dnes najrozsiahlejšej a voľne prístupnej encyklopédie na internete Wikipedia Jimmy Wales. S prednáškami vystúpili aj ďalší pozvaní odborníci. Napríklad profesorka Angela McFarlane z Univerzity v Bristole hovorila o výsledkoch výskumu zameraného na úlohu e-learning, osobných a mobilných počítačov, ale dokonca aj počítačových hier vo vzdelávaní. Generálny riaditeľ sekcie inovácií vo vzdelávaní britského ministerstva školstva Mike Gibbons vysvetlil dôležitosť systematického prístupu a koordinácie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní, ktorú sú najčastejšie výsledkom individuálneho záujmu učiteľov na modernizácii vyučovacieho procesu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA