Česi požadujú viac informácií o EÚ

Informačné potreby ČR sa po vstupe do EÚ zmenili, tvrdí Catherine Susteková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie v Českej republike.

 

Krátka správa:

Pred vstupom do EÚ v roku 2004 existovali otázky všeobecnej povahy, o ktoré mali ľudia záujem. Týkali sa zvyčajných predvstupových problémov a budúcich prínosov členstva. Od vstupu došlo k zvýšeniu záujmu o rôzne politiky a dôraz sa kladie na praktickú stránku informácií.

„Máme tu rôzne otázky, ale rozhodne sú presnejšie,“ vraví Catherine Susteková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie v Českej republike. Podľa Sustekovej je potreba informácií väčšia a záujem rozhodne nepoklesol.

Hlavné výzvy komunikácie ležia najmä na štátoch, vraví Susteková. Dôraz sa musí klásť na lokálny rozmer. Zastúpenie to podporuje a napomáha takejto diskusii. Politická práca, vykonávaná v zastúpení, je navyknutá na to, že treba komunikačnú stratégiu upraviť pre české potreby. Zastúpenie má slobodu vytvoriť svoje vlastné komunikačné plány. Prieskumy verejnej mienky sú ďalším relevantným zdrojom informácií, ktorým sa to realizuje, tvrdí Susteková.

Zastúpenie EK sa chce sústrediť na nasledujúce hlavné kategórie: mládež, učitelia a médiá. V prípade novinárov sa chce zastúpenie sústrediť na tých, ktorí sa nešpecializujú na záležitosti EÚ (najmä novinári na lokálnej úrovni). Tréning v Bruseli by im mal pomôcť lepšie rozumieť európskemu rozmeru ich vlastnej špecializácie. Podľa Sustekovej venujú české médiá záležitostiam EÚ dosť priestoru. „Je problém naplniť každý deň sekcie o EÚ témami,“ vraví Susteková.

Pri otázke o dynamike práce zastúpenia v Prahe Susteková vysvetlila, že hlavný problém leží v obmedzených ľudských zdrojoch. Všetku komunikáciu realizujú ľudia z tlačového a politického oddelenia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA