Čo vedia mladí Slováci o EÚ?

Jedným z hlavných cieľov 1. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorej regionálne kolo sa konalo 30. marca 2006 v Nitre, bolo preskúmať všeobecnú úroveň poznatkov mladých ľudí o otázkach Európskej únie.

vedúcej Zastúpenia Európskej Komisie v SR Andrey Elschekovej – Matisovej.

Ďalšie regionálne kolá súťaže sa uskutočnia 31. marca v Komárne, 3. apríla v Košiciach a Trenčíne a 7. apríla v Trebišove. 

-->

 

Krátka správa

Ukázalo sa, že najlepší prehľad o inštitúciách, politike a programoch Európskej únie majú študenti z Obchodnej akadémie v Topoľčanoch. Víťazné družstvo postúpilo do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční koncom apríla v Komárne. Tohto finálového súboja sa zúčastnia víťazi jednotlivých regionálnych kôl, ktorí budú bojovať o prvú cenu – poznávací pobyt v sídle Európskeho parlamentu.

Podujatie pripravila sieť bezplatných informačných centier Europe Direct, ktoré do súťaže vyzvali väčšinu stredných škôl na Slovensku. Podľa riaditeľa nitrianskeho centra Europe Direct Dušana Slížika je cieľom tohto projektu najmä podnietiť záujem stredoškolákov o dianie v EÚ a posilniť ich pocit euroobčianstva. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku.

Stredoškoláci dostali na prípravu bohatý študijný materiál, vrátane CD-nosiča o EÚ. Svoje vedomosti si overili prostredníctvom testu, skladaním puzzle obrázku so symbolikou EÚ a identifikáciou osobností, dominánt a symbolov jednotlivých členských krajín.

Súťaž sa koná pod záštitou podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pála Csákyho a  vedúcej Zastúpenia Európskej Komisie v SR Andrey Elschekovej – Matisovej.

Ďalšie regionálne kolá súťaže sa uskutočnia 31. marca v Komárne, 3. apríla v Košiciach a Trenčíne a 7. apríla v Trebišove. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA