Dva cudzie jazyky už na základných školách

V lete vydá ministerstvo školstva Európske jazykové portfólio pre stredoškolákov.

Krátka správa

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravuje na vydanie Európske jazykové portfólio pre študentov starších ako 15 rokov. Vydanie tejto učebnej pomôcky nadväzuje na podobný projekt, v rámci ktorého vzniklo Európske jazykové portfólio (EJP) pre žiakov od 11 do 15 rokov. To už žiaci 5. – 9. ročníkov základných škôl používajú a podľa prieskumu ŠPÚ sú s ním veľmi spokojní. Do pilotného projektu sa pred niekoľkými rokmi zapojilo 33 učiteľov z  26 škôl (15 základných škôl a 11 osemročných gymnázií) z celého Slovenska. „90 percent žiakov tvrdí, že ich práca s EJP baví a 70 percent žiakov si želá, aby sa aktivity spojené s portfóliom stali pravidelnou súčasťou vyučovania cudzieho jazyka,“ hovorí o výsledkoch prieskumu Anna Stankovianska zo ŠPÚ.

Aj drvivá väčšina učiteľov považuje EJP za zrozumiteľnú pomôcku vhodnú pre danú vekovú kategóriu, ktorá plne korešponduje s platnými učebnými osnovami z daného cudzieho jazyka. „Deskriptory v EJP boli pripravené okrem slovenského jazyka: v anglickom, nemeckom, francúzskom, takže ich môžu používať žiaci učiaci sa tieto tri cudzie jazyky,“ vysvetľuje A. Stankovianska. Toto EJP by mali používať žiaci piatych ročníkov základnej školy, prípadne  žiaci prímy  osemročných gymnázií.

ŠPÚ momentálne pripravuje záverečnú správu z testovania EJP pre stredoškolákov. Portfólio pozostáva z troch častí. Jazykový pas slúži na zaznamenávanie osobných údajov, prehľadne popisuje medzinárodné úrovne ovládania  jazykov a poskytuje priestor na sebahodnotenie a tiež na hodnotenie učiteľom jazyka. Jazykový životopis povzbudzuje držiteľov EJP k procesu plánovania  ďalšieho učenia sa jazykov a sebahodnotenia úrovne rečových zručností. Jazykový album zasa slúži na odkladanie vybraných materiálov držiteľa EJP, ktoré ilustrujú jeho záznamy v predchádzajúcich dvoch častiach.

Na testovaní EJP 15+ sa zúčastnilo 30 učiteľov a 900 študentov z 30 škôl. Záverečná správa z projektu a dotlač validovanej verzie EJP sa očakáva v júni 2007, v septembri by sa mala uskutočniť konferencia k výsledkom pokusného overovania.  

Aj táto učebná pomôcka by mala podporiť výučbu cudzích jazykov. Minister školstva Ján Mikolaj chce, aby „bol prvý cudzí jazyk povinný pre tretiakov a druhý pre piatakov“ na základných školách. Takto by to malo povinne platiť pre všetky školy v celej republike, dnes školy samy rozhodujú, kedy a koľko cudzích jazykov deťom ponúknu. Minister však zároveň priznáva, že nový systém si bude vyžadovať zvýšenie počtu učiteľov cudzích jazykov najmä v malých mestách a na dedinách. „Chýba ich asi 1500,“ povedal pre denník Pravda. Tento problém musí ministerstvo vyriešiť skôr, než novú povinnosť zavedie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA