EIT štartuje aj napriek obavám

Riadiaci tím Európskeho inštitútu technológie, ktorý pozostáva z 18 členov, začal svoju činnosť včera, 15. septembra. Predseda Komisie, José M. Barroso, pri tejto príležitosti dodal, že kľúčom k úspechu bude zapojenie sa partnerov z podnikateľskej sféry.

„Loptu má teraz Riadiaci tím, ktorý má pred sebou niekoľko dôležitých rozhodnutí,“ povedal 15. septembra pri príležitosti oficiálneho začatia činnosti Európskeho inštitútu technológie (EIT) José M. Barroso, predseda Európskej komisie. Hlavnou výzvou je podľa neho prilákanie peňazí zo súkromného sektora, ako aj vzbudzovanie záujmu inovatívneho priemyslu a najlepších výskumných stredísk.

Meradlom úspešnosti EIT bude podľa Barrosa kapacita a schopnosť objavené inovácie predať na trhu. Inštitút bude mať zmysel, ak sa nové poznatky budú vedieť premietať do inovatívnych produktov, služieb a obchodných modelov. „Podľa tohto kontextu je pre úspech inštitútu podmienkou sine qua non zapojenie sa obchodných partnerov.“

Akokoľvek, firmy už avizovali, že svoje peniaze vložia do rizikového kapitálu len v tom prípade, ak budú známe konkrétne projekty. Príchod miliárd eur zo súkromných zdrojov do EIT nie je vylúčený, podmienkou je však atraktívnosť výskumných zámerov pre firmy.

Prvým krokom Riadiaceho tímu počas prvého zasadnutia bolo zvolenie predsedu. Kolégium sa jednomyseľne zhodlo na výbere Martina Schuurmansa, profesora fyziky a niekdajšieho výkonného viceprezidenta Philips research/Philips Medical Systems (PMS). Súčasne sa na prvom zasadnutí hovorilo aj o vytvorení dvoch alebo troch poznatkových spoločenstiev (KICs) do začiatku roka 2010.

KICs majú byť základnými prvkami, ktoré budú integrovať rôznorodý európsky výskum, vzdelávanie a vytváranie inovacií. Mali by zlúčiť univerzitné katedry, súkromné firmy a vedecké pracoviská a stimulovať tak inovačné aktivity v niektorých strategických interdisciplinárnych oblastiach. Prvé spoločenstvá by sa mali zaoberať problematikou klimatických zmien, obnoviteľných zdrojov energie a novou generáciou informačných a komunikačných technológií (IKT).

Barroso prirovnal EIT k vlajkovej lodi, ktorá posilní tvorbu inovácií a odstráni prekážky voľného pohybu poznatkov, o ktorom sa začína hovoriť ako o piatej slobode. Bol to práve predseda Komisie, kto v roku 2005 predstavil myšlienku vytvorenia európskeho ekvivalentu amerického MIT (Massachusettského technologického inštitútu), návrhu, ktorý vyvolal veľkú vlnu kritiky. Myšlienka sa nepáčila ako jednotlivým orgánom Komisie, tak ani výskumným a vedeckým pracoviskám. Preto sa pôvodná myšlienka na vytvorenie fyzického campusu zamietla a EIT dostal podobu skôr virtuálnej siete pre tých, ktorí majú záujem sa do nej zapojiť. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA