eTablo 2006: ešte tri týždne

Až do 28. mája 2006 sa môže každá maturitná trieda prihlásiť do súťaže o najlepšie internetové maturitné tablo. Víťazná trieda môže získať až 20 tisíc korún.

Krátka správa

Podľa informácie, ktorú zverejnil na svojej internetovej stránke projekt Infovek pokračuje až do 28. mája tohtoročná súťaž stredoškolákov o najlepšie maturitné tablo v digitálnej podobe. Je to už 3. ročník tejto súťaže, ktorú opäť vyhlásila firma Slovak Telecom. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci študenti maturitných tried stredných škôl na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je motivovať študentov k aktívnemu využívaniu internetu a k tvorbe zaujímavého internetového obsahu. Vytvorenie eTabla je príkladom spojenia modernej výučby so zábavou a zároveň dáva školám priestor na pozitívnu prezentáciu. Podmienkou registrácie elektronického tabla je vyplnenie elektronického registračného formulára.

Súťaž eTablo 2006 je rozdelená, tak ako v minulých ročníkoch, do dvoch kategórií: Najlepšie eTablo 2006 a Najpopulárnejšie eTablo 2006.

Najlepšie eTablo 2006 vyhodnotí podľa stanovených kritérií na záver súťaže odborná komisia. V tejto kategórii budú vyhodnotené tri najlepšie internetové maturitné tablá. Trieda, ktorá vytvorí víťazné eTablo, získa finančný príspevok na organizáciu maturitného rozlúčkového večierka v hodnote 20 000 Sk. Triedy, ktorých eTablá sa umiestnia celkovo na druhom a treťom mieste, získajú finančný príspevok na organizáciu pomaturitného večierka v hodnote 15 000 Sk a 10 000 Sk.

O výsledkoch v kategórii Najpopulárnejšie eTablo 2006 rozhodnú návštevníci internetovej stránky www.etablo.sk. Na tejto stránke budú môcť online odovzdať hlas eTablu, ktoré sa im najviac páči. Trieda, ktorej eTablo dostane najvyšší počet hlasov, získa finančný príspevok na organizáciu maturitného večierka v hodnote 10 000 Sk. Po ukončení súťaže a vyhodnotení sa v Bratislave uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov za prítomnosti médií.

V minulom roku sa do súťaže zapojilo 49 eTabiel, čo znamená, že maturanti z 49 tried z celého Slovenska zvečnili svoje tváre v zaujímavých internetových tablách. Keďže to bolo o 15 eTabiel viac ako v prvom ročníku, potvrdil sa rastúci záujem o nezvyčajnú súťaž.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA