Európa potrebuje značkové vzdelávanie

Podľa novej štúdie o vnímaní európskeho vyššieho vzdelávania zvyškom sveta Európa potrebuje komplexnú informačnú politiku o možnostiach štúdia v Európe.

 

Krátka správa

Znalosti študentov z mimoeurópskych krajín o Európe sa obmedzujú na Veľkú Britániu, Nemecko a Francúzsko. Poznatky o možnostiach vyššieho vzdelávania v iných krajinách, najmä v nových členských štátoch sú veľmi obmedzené.

Toto je jedno z hlavných zistení novej štúdie Asociácie akademickej spolupráce (ACA), ktorá skúma vnímanie Európy ako miesta pre vyššie vzdelávanie očami medzinárodných študentov.

V porovnaní s inými krajinami ako Spojené štáty či Austrália má Európa údajne najtradičnejšie univerzity, najzaujímavejšie kultúrne dedičstvo a tradície a najlákavejšiu ponuku umení, hudby a kultúry.

Výzvou pre Európu je „predať sa“ a tak dosiahnuť vnímanie Európy ako celku, uvádza sa v štúdii. Európa si musí vypracovať zrozumiteľnú informačnú politiku, týkajúcu sa možností štúdia v Európe a týmto spôsobom vyslať jasný signál, zdôrazňujúci jej hlavné charakteristiky: kvalitné vzdelanie, tradíciu a medzinárodne uznávané tituly.

EÚ sa už pokúša propagovať sa vo svete ako centrum excelentnosti a vzdelanosti prostredníctvo Erasmus Mundus, programu spolupráce a mobility v oblasti vyššieho vzdelávania. 18.-20. júna 2006 sa v Nórsku uskutoční konferencia o zvyšovaní atraktivity európskych univerzít.

„Štúdia ukázala, že Európa potrebuje ďalej zvyšovať kvalitu svojho vyššieho vzdelávania, a že musí poskytovať zrozumiteľnejšie a prístupnejšie informácie o študijných možnostiach,“ reagoval na zistenia štúdie komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a multilingvistiku Ján Figeľ

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA