Európske univerzity chcú vzdelávať dospelých

Asociácia európskych univerzít predstavila Chartu o celoživotnom vzdelávaní, ktorá si kladie za prioritu podporu zamestnanosti, nachádzanie kvalitnejších a lepšie finančne ohodnotených pracovných miest pre absolventov programov vyššieho vzdelávania.

„Zvyšovanie prístupu k vyššiemu vzdelávaniu nie je len o menej kvalifikovaných absolventoch, ale najmä o podpore študentov s potenciálom byť prínosom pre nich samotných a pre spoločnosť,“ konštatuje Charta o celoživotnom vzdelávaní, ktorú 25. októbra predstavila Asociácia európskych univerzít. Dokument je vyjadrením vôle univerzít rozširovať rady študentov s rozdielnou motiváciou pre vzdelávanie a ponúknuť im študijné programy šité na mieru, ktoré sa dokážu rýchlo prispôsobovať aktuálnym požiadavkám trhu práce.

Charta vyzýva univerzity a vlády, aby prijali viac opatrení pre podporu celoživotného vzdelávania:

  • Univerzity sú pozvané rozširovať prístup k vzdelávaniu pre kohokoľvek v rámci diverzifikovanej spoločnosti a ponúkať také študijné programy, ktoré budú vychovávať absolventov spôsobom, aby dokázali nachádzať primerané zamestnanie a prácu. Súčasťou stratégií univerzít má byť aj motivovanie dospelej časti populácie rozširovať si svoju kvalifikáciu. Zlepšiť študijný proces by mali partnerstvá škôl na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
  • Úloha vlád tkvie v definovaní právnej a finančnej sústavy, ktorá by podporovala programy celoživotného vzdelávania. Úlohou exekutív je tiež podporovať sociálnu rovnosť a prekonávať prekážky, ktoré bránia vzdelávaniu; spravidla ide napríklad o finančnú podporu v čase vzdelávania a obmedzovanie hrozby straty zamestnania, ktorá mnohých ľudí v produktívnom veku odrádza od doplnkového štúdia.

Hlavným cieľom Charty je podporiť zamestnanosť v EÚ a pomôcť obyvateľom prostredníctvom vzdelávania nachádzať primerané pracovné miesta, ktoré sú súčasne adekvátne finančne ohodnotené. Je tiež doplnkom tzv. Bolonského procesu.

Ministri školstva sa budú Chartou zaoberať na svojom zasadnutí, ktoré je naplánované na 25.-26. novembra. V apríli na budúci rok sa v belgickom Leuvene a Louvain-la-Neuve uskutoční nadväzujúca Bolonská ministerská konferencia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA