Figeľ: Potrebujeme viac výskumu

Komisár pre vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť Ján Figeľ na konferencii, zameranej na preklady a tlmočenie zdôraznil význam výskumu mnohojazyčnosti a jazykových otázok, súvisiacich so spoločenskými problémami ako sociálne vylúčenie.

 

Krátka správa

„Mám pocit, že prekladateľské technológie, výskum jazykových otázok v spojení so sociálnou vylúčenosťou, identitou a medzikultúrnym porozumením sú oblasti, v ktorých je v súčasnosti potrebné riešiť veľmi aktuálne otázky,“ vyhlásil eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť Ján Figeľ vo svojom prejave na 10. konferencii univerzít SCIC 10. marca 2006.

Koncept mnohojazyčnosti pokrýva prekladateľské a tlmočnícke služby, ako aj výučbu jazykov. Komisia v novembri 2005 zverejnila svoje prvé komuniké o mnohojazyčnosti. Jeho cieľom je podporovať štúdium cudzích jazykov v EÚ na takej úrovni, aby sa každý občan okrem svojho materinského jazyka dohovoril ešte ďalšími dvoma jazykmi.

Komisár tiež pripomenul, že rámcový program EÚ pre výskum sa už zaoberá mnohojazyčnosťou a financuje výskum a v vývoj vo výške 20 miliónov eur ročne. „Môžem iba odporučiť univerzitám, aby navrhli zaujímavé projekty pre FP7, pretože sme odhodlaní rozvíjať tento projekt“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA