Finále súťaže Junior Internet 2007

V posledný marcový piatok sa v Bratislave uskutočnil 2. ročník konferencie spojenej so súťažou Junior Internet.

Krátka správa

Miestom podujatia v tomto roku bola konferenčná sála hotela Barónka v bratislavskej mestskej časti Rača. Do národnej súťaže sa zapojilo celkovo 180 mladých ľudí s počtom 225 projektov. Odborná porota v rámci výberového konania vybrala tie najzaujímavejšie,  ktoré mali možnosť súťažiť o zaujímavé ceny na konferencii.

Nezvyčajné bolo slávnostné otvorenie konferencie. Riaditeľka odboru implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR a spoluzakladateľkou Infoveku Katarína Mandíková a výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu Milan Ištván precvikli internetové káble. Vzápätí sa predstavili víťazi národných konferencií z Česka a Poľska. Prezentáciu ich projektov so záujmom sledovalo asi 200 účastníkov podujatia.

Potom nasledovala prezentácia prác slovenských účastníkov v kategórii JuniorDesign, JuniorWeb a JuniorText. Každá bola navyše ešte rozdelená na dve vekové podkategórie: do 15 a do 18 rokov (okrem kategórie JuniorText). Medzi jednotlivými prezentáciami boli zakomponované zaujímavé prednášky ako napríklad Digitálna fotoškola zoom, optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače, sémantický web.

Výsledky súťaže boli vyhlásené krátko popoludní. Víťazmi v kategórii JuniorDesign sa stali Kristína Marcinová (do 15 r.) a Ivana Kellyérová (do 18 r.). V kategórii JuniorWeb to boli Juraj Balcar a Veronika Svitková. No a v kategórii JuniorText zvíťazila Lenka Nováková. Porota ocenila prvých troch v každej podkategórii a okrem toho udelila aj čestné uznanie internetovej stránke www.gamca.sk (stránka gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave).

Zaujímavým projektom odovzdal ocenenia vice prezident Európskej mládežníckej organizácie pre voľnočasové aktivity v oblasti vedy a techniky MILSET Steffen Stärz,.

Jedinečnosť konferencie Junior Internet potvrdzuje Pamätný list predsedu Senátu Parlamentu Českej republiky, pána Přemysla Sobotku, ktorým oceňuje myšlienku a pokrokovosť v troch krajinách, na Slovensku, v Česku a Poľsku. Navyše bol Junior Internet v roku 2006 ocenený za prínos k rozvoju informačnej spoločnosti Cenou ministerky informatiky ČR.

Najlepší zo všetkých krajín sa nezúčastnili len na dvojdňovej konferenci v Bratislave, ale aj na trojdenním stretnutí víťazov. V jeho priebehu diskutovali o stave internetu v ich krajinách, zoznamovali sa bližšie so svojimi prácami a projektmi, nadväzovali kontakty. Boli pre nich pripravené zaujímavé prednášky na rôzne témy a prehliadka Bratislavy.

Celý projekt Junior Internet organizujú mladí ľudia, dobrovoľníci občianskeho združenia AMAVET. Tento ročník Junior Internetu prebieha pod záštitou Viviane Reding, členky Európskej komisie zodpovednej za informačnú spoločnosť a média. Partneri projektu sú Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Medzinárodný vyšegrádsky fond, Partnerstvá pre prosperitu, Hotel Barónka, Eset, Koala Tours, Gratex International, Vaco.sk a Zoner. Mediálnymi partnermi sa stali Inet.sk, Grafika, PC Space a Svet Komunikácie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA