Hlasujte v Súťaži nefajčiarskych tried 2006/2007

Od novembra 2006 súťažia slovenskí žiaci v nefajčení. V rámci "Súťaže nefajčiarskych tried" je možné hlasovať aj v sprievodných podujatiach venovaných výtvarnej a literárnej tvorbe e-mailom ešte do polnoci z 13. na 14. mája.

Krátka správa

Súťaž nefajčiarskych tried je preventívny program zameraný na žiakov základných a stredných škôl vo veku 10 -16 rokov. Práve v tomto veku mladý človek získava prvé skúsenosti s fajčením. Súťaže chce oddialiť vek, kedy žiaci začínajú experimentovať s cigaretami, prípadne ich motivovať k úplnému nefajčeniu. Tiež chce ukázať deťom, že v dnešnej dobe už nie je moderné fajčiť, ale radšej s fajčením nikdy nezačať, alebo aspoň čo najrýchlejšie prestať.

Podobná súťaž začala vo Fínsku pred 18 rokmi a postupne sa preniesla do ďalších európskych krajín. Za posledných 7 rokov sa napr. v Nemecku počet zúčastnených tried zvýšil až 20-násobne.

Prihlásením sa do “Súťaže nefajčiarskych tried” (možnosť bola do 20. novembra 2006) sa žiaci každej triedy spolu s učiteľom zaviazali, že od novembra do mája nebudú fajčiť. Zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel súťaže je predovšetkým na žiakoch samých, ktorí pravidelne informovali svojho učiteľa, či v danom období fajčili, alebo nie. Úlohou učiteľov a rodičov je žiakov usmerňovať. Podmienky splnia tie triedy, v ktorých aspoň 90% žiakov vydrží nefajčiť počas celej doby trvania súťaže, inak bude musieť byť celá trieda zo súťaže vylúčená.

Žiaci, ktorí splnili podmienku 6-mesačného nefajčenia, sú zaradení do žrebovania o atraktívne vecné ceny. Odmenení budú však všetci žiaci – dobrým pocitom, že dokázali prekonať zlozvyk a uchránili si svoje zdravie, ale aj triednym certifikátom a vecnými odmenami. hlavná národná cena je spojená s triednym výletom do Bratislavy.

Vyhodnotenie sa uskutoční koncom mája 2007, kedy si 31.mája pripomína svet Svetový deň bez fajčenia, ktorý každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Súčasťou Súťaže nefajčiarskych tried 2006/2007  – Smokefree Class Competition sú aj sprievodné aktivity trojakého druhu – výtvarná – žiaci môžu vytvoriť grafický návrh na tričko, literárna – napíšu článok/esej/báseň/slogan alebo spoločenská – pripravia školské podujatie na tému “nefajčenia”.

Úlohou tých žiakov, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže bolo vypracovať grafický návrh na tričko s nefajčiarskou tematikou. Mladí výtvarníci zaslali podľa organizátorov veľké množstvo návrhov, hoci veľa príspevkov nemalo podobu trička. Nakoniec bolo do hlasovania vybraných 54 obrázkov, ktoré by mohli byť námetmi na tričká.

„Z dôvodu zachovania objektívnosti priebehu a vyhodnocovania uvádzame tieto vybrané práce anonymne s udaním čísla, pod ktorým sú registrované v našej databáze,“ hovorí predseda združenia Peter Šťastný.

Literárna časť má názov “Čo robia cigarety v mojom živote?”. Do 30. marca dostali organizátori až 112 literárnych prác. „Musím priznať, že bolo veľmi ťažké vybrať medzi toľkými dielkami tie najlepšie, lebo žiaci a študenti zo všetkých kútov Slovenska, ukázali, že majú záujem venovať sa tejto téme,“ vysvetľuje „komplikácie“ P. Šťastný. „Vo svojich prácach opäť presvedčili o svojej inteligencii, kreativite a fantázii. Za argumenty a názory, ktoré použili vo svojich úvahách, esejách, rozprávaniach by sa nemuseli hanbiť ani mnohí predstavitelia štátu,“ dodáva P. Šťastný s úsmevom. Prekvapilo ho aj silné zastúpenie básní. Do hlasovania postúpilo napokon 49 literárnych prác, ktoré prinášali najlepšie prezentované a najoriginálnejšie názory.

Hlasovať možno za výtvarné a literárne diela iba prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu stop@stopfajceniu.sk. Hlasovanie sa končí 13. mája 2007 o 24. hodine! V e-mailovej správe treba uviesť číslo obrázku alebo literárnej práce, treba pritom presne uviesť, či ide o hlas do literárnej alebo výtvarnej súťaže.

„Potešíme sa aj komentárom, prečo sa hlasujúci rozhodli práve pre ten ktorý príspevok,“ upozorňuje P. Šťastný. Z každej mailovej adresy budú organizátori akceptovať len jeden hlas pre literárny a jeden pre výtvarný príspevok.

Aktivitou Európskej únie vo všetkých jej členských štátoch zameranou na zhubné následky fajčenia hlavne u detí a mladých ľudí, je mohutná informačná kampaň “HELP – za život bez tabaku”, www.help-eu.com. Medzi hlavné úlohy tejto kampane patrí aj mediálna podpora a propagácia programov zameraných na prevenciu fajčenia u mladých ľudí.  

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA