Inovácie sú kľúčové pre rast a boj s chudobou

V Prahe sa dnes začala medzinárodná konferencia 27 krajín strednej a východnej Európy (SVE) o inováciách. 5. Fórum o znalostnej ekonomike opäť organizuje Svetová banka (SB). Tá upozorňuje, že región potrebuje viac investovať do vedy a výskumu, ale zároveň ich musia lepšie komerčne využívať.

Krátka správa

Účastníkov konferencie tvoria ľudia z ministerstiev školstva, financií, vedy, priemyslu a obchodu, z inovatívnych technologických spoločností, think tankov, mimovládnych organizácií, ako aj z partnerských medzinárodných organizácií ako je British Council (Britská rada), EÚ, OECD.

Podľa najnovšej štúdie SB budú dodatočné verejné zdroje na podporu inovácie premárnené bez súčasného zlepšenia ekonomickej motivácie, modernizácie informačnej infraštruktúry a reformy vzdelávania. „Pretavenie výskumu a vývoja do komerčného úspechu je kľúčové pre dosiahnutie trvalého, dlhodobého hospodárskeho rastu v regióne,“ hovorí viceprezident Svetovej banky pre Európu a Strednú Áziu Shigeo Katsu. „Toto nastane len vtedy, ak vytvoríme motivácie pre výskumných pracovníkov a podniky, aby spolupracovali za účelom zvýšenia všeobecnej konkurencieschopnosti a vytvorenia kvalitných pracovných miest.“

Napriek veľkému počtu výskumných pracovníkov a dobrému vzdelávaciemu systému z čias komunizmu, bude pre krajiny SVE ťažké využiť tieto potenciálne silné stránky na komerčne úspešné inovácie, pokiaľ nebudú univerzity a výskumné inštitúcie úzko spolupracovať so súkromným sektorom.

Priemerné výdavky v stredo- a východoeurópskom regióne na výskum a vývoj v súčasnosti predstavujú menej než 1% HDP, čo je hlboko pod troma percentami, ktoré si ako cieľ stanovila Európska únia. SB považuje za problém, že asi dve tretiny z toho tvoria verejné financie, pričom v západnej Európe 65-70% výdavkov na výskum pochádza zo súkromného sektora. Podľa správy je nepravdepodobné, že by nárasty vo výdavkoch zlepšili situáciu, pokiaľ nebude súkromný sektor zohrávať väčšiu úlohu.

„Vládne zdroje sú obmedzené a mali by byť použité na financovanie výskumu len v prípade, ak existujú podmienky na to, aby tieto investície mohli prinášať ovocie,“ tvrdí šéf autorského kolektívu štúdie Svetovej banky Itzhak Goldberg. Medzi podmienky zahŕňa motiváciu na podporu spolupráce medzi výskumom a súkromným sektorom, ako aj široký prístup verejnosti k počítačom a internetu. Podľa Goldberga zohráva kľúčovú úlohu právny štát.. To isté platí pre uplatňovanie pravidiel na ochranu práv duševného vlastníctva a rozhodný postup v boji proti korupcii.

Štúdia tiež uvádza poradie krajín SVE na základe ich schopnosti efektívne investovať do inovácií. Nové členské krajiny EÚ v nej predbiehajú uchádzačov o členstvo, ale pre Slovensko tabuľka nie je povzbudzujúca. Všetky členské krajiny únie z tohto regiónu nás prebiehajú. Najlepšie je na tom Estónsko, druhé je Slovinsko a tretia Litva. Z našich priamych susedov je Maďarsko tesne pred Českou republikou, o čosi väčší odstup pred nami má Poľsko. Slovensko je v strednej a východnej Európe na 8. mieste, za nami sú balkánske štáty a bývalé sovietske republiky, posledné sú Albánsko a Tadžikistan.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA