Komisia hľadá prekladateľov

V súčasnosti má Európska únia 27 krajín, čo znamená, že v orgánoch Spoločenstva sa komunikuje 23 úradnými jazykmi. Komisia sa preto rozhodla preskúmať, ako je na tom s prekladateľskými schopnosťami 17-ročná mládež.

Krátka správa

Pri príležitosti 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv vyhlasuje Komisia súťaž Juvenes Translatores (Mladí prekladatelia). Jej cieľom je umožniť 17-ročným študentom vyskúšať si rolu prekladateľa.

Súťaž bude pozostávať z preloženia krátkeho textu. Sám študent si môže vybrať, z ktorého a do ktorého z oficiálnych jazykov chce prekladať.

Výsledky vyhodnotia profesionálni prekladatelia a tlmočníci Európskej komisie. Najúspešnejší študenti budú pozvaní na výlet do Bruselu, kde budú mať príležitosť stretnúť sa s Leonardom Orbanom, komisárom pre viacjazyčnosť.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA