Komisia plánuje podporiť obchodného ducha na školách

Ak si chce Európa úspešne udržať svoj sociálny model, potrebuje väčší ekonomický rast, viac nových firiem, viac podnikateľov ochotných pustiť sa do niečoho nového. Aby sa tak stalo, musíme v tomto duchu vychovávať už našu mládež.

 

Krátka správa

Európska komisia dnes načrtla radu odporúčaní zameraných na podnietenie školstva, aby vychovávalo podnikavejšiu mládež. Začínať sa bude už v ranom veku – žiaci budú vedení k tomu, aby brali podnikanie ako jedno z riešení pre ich budúcnosť. Naučia sa základné podnikateľské zručnosti aj ako byť kreatívnejšími a sebavedomejšími v čomkoľvek, čo robia.  Na vyššom vstupni vzdelávania by tieto veci mali univerzity a vysoké školy zaradiť do výučby.

Komisár Ján Figeľ zodpovedný za vzdelávanie a kultúru povedal: “Komisia navrhla 8 kľúčových kompetencií, ktoré by mali mať všetci občania modernej spoločnosti opierajúcej sa o vedomosti – medzi nimi aj podnikavosť. Podnikavosť ako kompetencia znamená schopnosť uskutočňovať svoje nápady – chopiť sa iniciatívy, byť zodpovedným, akceptovať riziko a dosiahnuť svoje ciele. Musíme sa ujistiť, že všetci mladí majú prístup k vylepšeniu svojich kompetencií a schopností počas štúdia.”

Konkurencieschopnosť a schopnosť rastu Európy závisia do veľkej miery od podpory nových firiem. Hoci sa dá v Európe získať v tejto oblasti veľmi dobrá prax, vo vzdelávaní trochu zaostávame. Práve tieto návrhy EK by nám mali pomôcť stať sa priebojnejšími na podnikateľskom trhu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA